Beskæftigelse - alle har ret
​til et arbejde

Beskæftigelse på Parkvænget

En af grundpillerne i en recoveryunderstøttende praksis handler om, at medarbejderne hjælper dig med muligheden for at træde ind i nye roller og positioner i dit liv. Parkvængets medarbejdere samarbejder derfor med dig om, at finde nye måder at forstå dig selv på. Det kan handle om at få 

blik for hvad dit liv indeholder, fx venskaber, arbejde og fritidsinteresser. Ved at fokusere på andre dele af dit liv kan du bevæge dig væk fra sygdommen og koncentrere dig om de ting, som giver 

dit liv værdi. 

På Parkvænget kan du komme i job med løntilskud for førtidspensionister eller i beskyttet beskæftigelse. 

Dialogmøder

Du deltager sammen med din kontaktperson og din mentor i 1 årligt Dialogmøde. Her får du mulighed for at fortælle om dine arbejdsopgaver og din kontaktperson taler med dig om din udvikling og dine styrker. Du arbejder med at beskrive dit mål med at have et arbejde og sammen med din kontaktperson vælger du, hvad der skal dokumenteret i forhold til dit mål til din sagsbehandler.

Det er din jobbeskrivelse der danner rammen om Dialogmødet. Formålet med møderne er, at styrke dig i dit arbejde og dine arbejdsopgaver.

Opfølgningsmøder

Nogle ansatte har brug for Opfølgningsmøder, hvor du, din mentor og udviklingsleder taler om din ansættelse. Formålet med Opfølgningsmøderne er at fastholde dig i dit arbejde.

Læs mere om muligheden for arbejde her:​