Nye medarbejdere

​Bliver du indkaldt til jobsamtale, kan du forvente at der deltager beboere, medarbejdere og ledere i samtalen. Efter samtalen kan du blive vist rundt af en beboer. Parkvænget prioriterer denne form for introduktion af evt. kommende medarbejdere, dels fordi det giver dig mulighed for at hilse på beboerne og dels giver beboerne mulighed for at se og opleve, hvem du er som person.


Beboernes oplevelse af dig indgår i den samlede vurdering af medarbejderens egnethed til at være ansat på Parkvænget.

Før jobstart

 • Du modtager ansættelsespapir, velkomstbrev og introduktionsprogram fra faglig koordinator
 • Du kan inviteres til evt. besøg eller deltagelse i arrangementer før starttidspunkt.


Ved jobstart

Ved ansættelsens begyndelse gennemgår alle nye medarbejdere en 14 dages introduktion.
Hver introduktion til Parkvænget betragtes som en investering, hvor målet er at du som ny medarbejder hurtigt føler dig hjemme i dit eget område og får kendskab til resten af huset. Introduktionen skal medvirke til, at du bliver i stand til at udføre de forventede arbejdsopgaver, som er beskrevet i jobprofilen.

 • Introduktionsprogrammet starter med velkomst i dit nye team
 • Det tilstræbes, at introduktionen ligger om dagen. Ansatte i nattjeneste skal minimum 2 dage i dagarbejde
 • Alle områder i Parkvængets introduktionsprogram gennemgås
 • Du taler med den nærmeste leder og faglig koordinator om den første uges forløb og om her og nu forventninger
 • MED udvalgsrepræsentanter og AMR repræsentanter præsenteres
 • Parkvængets Udviklingsteam præsenteres
 • Ledergruppen præsenteres
 • Du skal være introduceret til det øvrige hus indenfor den første måned

​Indenfor de 3 måneders prøvetid

 • Nærmeste leder afholder evalueringssamtale efter 6 uger med dig.
 • Dette gentages lige inden udløbet af de 3 måneders prøvetid
 • Samtalerne fokuseres på, hvordan introduktionen har været og hvordan jobtilfredsheden er, set både fra leder og den nye medarbejders side.