Visitation

Visitation: §108 og §107

Parkvænget tilbyder ophold efter Servicelovens §108 og §107.

Hent visitationsskema her

Der er ledige plader

Kontakt afdelingsleder Lonnie Olesen på tlf. 20151058

Takst for 2024:  Kr. 2.444,00

Læs mere om visitation til §108 og §107:

§107 og 108 er henholdsvis botilbud af kortere eller længere varighed.  På Tilbudsportalen kan man orientere sig om Parkvængets målgruppe. En ansøgning om et botilbud går via den kommunale sagsbehandler til forstander Lena Haaning. Sagsakterne gennemlæses og hvis man falder indenfor målgruppen får man en formel godkendelse til at kunne modtage et botilbud, eller hvis der ikke er ledige boliger - at man kan komme på venteliste. 

Hvis man ønsker at se Parkvænget fordi man overvejer at ønske et botilbud eller er blevet tilbudt et, kan man efter forudgående aftale komme og få en rundvisning og en snak om de muligheder der er forbundet med at bo på Parkvænget.

Vi er et botilbud som værner meget om fællesskabet, muligheden for at kunne komme sig - både igennem sociale fællesskaber, god kost, aktivitet og bevægelse, samarbejde med pårørende og andre vigtige partere.

Visitation: §103

Parteamet og Cafe fri tilbyder beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §103.

​Parkteamet varetager have- og praktiske drift opgaver. Cafe Fri er en fungerende cafe i Fritidscenteret i Glostrup kommune.

Hent visitationsskema her​ til Parkteamet

Der er ledige plader

Parkteamet: Kontakt udviklingsleder Gitte Jensen på mail eller mobil: gitte.jensen4@glostrup.dk; mobil nr.: 21396258

Cafe Fri: Kontakt Cafe leder Katrine Ejsing på mail eller mobil: Katrine.ejsing@glostrup.dk; mobil nr.: 24960068