Rekruttering, der mindsker arbejdsløshed

På Parkvænget i Parkteamet har medarbejdere og ledere gode erfaringer med at få mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse. Vores erfaringer har vist os, at med den rette støtte og vejledning, mestrer mange ansatte arbejdsopgaver, også selv om de ikke kan varetage et arbejde på fuldtid eller på ordinære vilkår. 

På Parkvænget og i Parkteamet har vi en grundlæggende tro på, at alle mennesker har viden og kunnen, der kan bruges i sociale arbejdsfællesskaber. Derfor er intet job for lille at varetage på Parkvænget. Parkteamets rekrutteringsstrategi i forhold til medarbejdere udenfor arbejdsmarkedet, indebærer et fokus på konkrete arbejdsopgaver - fremfor fuldtidsstillinger på ordinære vilkår. 

Fra traditionelle stillinger til fokus på arbejdspakker

På Parkvænget kan medarbejdere arbejde i beskyttet beskæftigelse, på førtidspension eller i fleksjob arbejde i udvalgte teams i få timer om ugen. Udviklingsteamets mentorer har i de sidste mange måneder arbejdet med at definere arbejdspakker, hvor instruktion, oplæring og faglært viden definerer arbejdet. Arbejdet for mentorerne har bestået i en kategorisering af:

  • ​Opgaver med instruktion
  • Opgaver med oplæring
  • Opgaver der kræver faglige kompetencer

Ud fra denne kategorisering er arbejdspakker vokset frem og mentorerne har vurderet, hvilke kvalifikationer hver enkelt arbejdspakke kræver. Det har skabt en række stillinger, som det er muligt at søge. Der kan læses mere om arbejdspakkerne under beboermenuen.


Delmål i beskæftigelse

På Parkvænget samarbejder mentor og ansatte om tre konkrete målsætninger for beskæftigelse:

  • At udføre arbejdsopgaver selvstændig (fokus på empowerment)
  • At være en aktiv del af et arbejdsfællesskab (fokus på relationer og sociale færdigheder)​
  • At komme sig personligt eller socialt (fokus på subjektiv vurdering af CHIME)

Dialogmøder

​Alle ansatte deltager i et årligt dialogmøde, hvor den ansatte, kontaktperson og mentor deltager. Mødet bliver faciliteret af udviklingsleder, der også varetager statusbeskrivelser til beboerens sagsbehandler.

Den metodiske ramme for dialogmøder er narrativ og systemisk funderet. På møderne har beboeren mulighed for at få bekræftet alternative og mere foretrukne fortællinger omkring sig selv og sin arbejdsidentitet. De foretrukne fortællinger træder frem via kontaktpersonen bevidning af beboerens fortælling om sig selv.

Mentor tager udgangspunkt i beboerens jobbeskrivelse og de arbejdsfunktioner beboeren varetager.

Skal der foretages justeringer i job beskrivelsen sker det også på dialogmøderne.

Opfølgningsmøder​

For de ansatte, der har behov for kompenserende indsatser i forhold til at blive fastholdt i beskæftigelse, iværksættes opfølgningsmøder. ​På møderne deltager den ansatte, kontaktperson og mentor. Det er udviklingsleder der faciliterer møderne.

Den metodiske ramme for opfølgningsmøderne er funderet i en konsultativ praksis, hvor alle deltagende har mulighed for at få deres oplevelse af ansættelsen sat i spil. Det er via den dialogiske proces, at fælles beslutninger for det videre ansættelsesforløb besluttes i tæt samarbejde med beboeren.