Parkvængets værdigrundlag:

Det er vigtigt for os:

  • at medarbejderne bestrider både faglige og personlige kompetencer, sådan at de kan udføre deres arbejdsopgaver og forme deres rolle i huset
  • at arbejdet er præget af fleksibilitet, gensidighed, selvstændighed, kreativitet og udvikling
  • at beboerne og husets gæster mødes med venlighed, respekt, høflighed og omsorg
  • at atmosfæren er venlig, imødekommende, hjælpsom, skaber tillid og dermed giver plads til humor
  • at der i alle tiltag medtænkes en af-institutionalisering.
  • at samarbejdet mellem beboere og medarbejdere bygger på respekt, omsorg, initiativ, ansvarlighed og værdighed, baseret på hele beboerens livssituation
  • at medarbejderne arbejder i et rehabiliterings-perspektiv og støtter beboerne i deres recoveryproces
  • at vi har et rigtigt godt arbejdsmiljø
  • at alle i huset har indflydelse på deres hverdag
  • at Parkvænget er et sted, hvor det er muligt at få hjælp og støtte til at leve i nuet og drømme om fremtiden.