Information til elever og studerende

Faggrupper i enhedernes team

I din praktikperiode er du en del af et team bestående af forskellige faggrupper, som arbejder tværfagligt om at løse opgaverne i samarbejde med beboerne.

Faggrupperne i enhedernesteam består hovedsageligt af pædagoger og social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter. Alle faggrupper bidrager med deres specifikke kvalifikationer og kompetencer i det daglige arbejde. I hvert team er der en afdelingsleder og en faglig koordinator. En husassistent er tilknyttet hvert team og varetager rengøring i enheden samt serviceopgaver for enkelte beboerne. De faggrupper, der ansættes uden medicinkompetence, opnår denne ved at gennemgå et medicinkursus.
Vi lægger stor vægt på samarbejde på tværs af huset, hvilket sker ved at medarbejdere og ledere indgår i mange forskellige arbejdsgrupper, udvalg, ferieture, m.m.
​​

Forventninger til elever og studerende

 • at du indgår i et tværfagligt samarbejde i teamet
 • at du samarbejder med beboerne efter deres behov og ønsker, med afsæt i deres indsatmål i CURA
 • at du kender og arbejder efter Parkvængets værdigrundlag
 • at du kender til og arbejder efter Parkvængets metodehåndbog
 • at du er opmærksom på, at du arbejder efter Lov om social service
 • at du er opmærksom på, at du arbejder efter Sundhedsloven
 • at du tager ansvar for egen læring og er velforberedt til vejledningstimerne
 • at du deltager i planlagte møder, hvor der er mulighed for refleksion og vidensdeling
 • at du forholder dig åbent, nysgerrigt og deltager aktivt med meninger og viden
 • at du kan skabe relationer til beboerne i løbet af din praktik og afslutte relationen inden udgangen af din praktik

​I praktik som pædagogstuderende

Ved dit forbesøg deltager så vidt muligt den kommende praktikvejleder og den ansvarshavende leder for de pædagogstuderende. Besøget har en afklarende karakter:

 • Du får hilst på din vejleder og den enhed du bliver tilknyttet
 • Vi tilrettelægger de første uger
 • Gensidige forventninger

Desuden vil vi fortælle om målgruppen og om de typiske opgaver i hverdagen på Parkvænget.

Som studerende i din praktikperiode på Parkvænget skal du reflektere over din praksis, og den teori du har lært på seminariet. Du bliver tilknyttet en enhed i de 6 måneder praktikken varer. De tværgående arrangementer i huset bliver du en del af, og der opfordres til samarbejde på tværs blandt de studerende.

Du vil være tilknyttet en praktikvejleder, som varetager planlægning af opgaver, sparring på relationsarbejdet samt indførelse i dagligdagen på enheden. Udover det, er du en del af teamet og kan bruge alle som sparringpartnere. Vi arbejder tværfagligt, og vi ser det som en styrke i det pædagogiske samarbejde med beboerne.

Vi forventer, at du forholder dig åbent, nysgerrigt og refleksivt til beboerne. Vi forventer, at du deltager aktivt med meninger samt refleksioner på møder og bruger den feedback, som vi kommer med. Du kan deltage i de arrangementer som Parkvænget har i din praktikperiode. Det kan være pårørendearrangementer, temadage og interne kurser.


Du har indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen, som foretages i samarbejde med vejlederen. Typisk har du 2 ugers introduktion, hvor du arbejder om dagen. Med tiden vil du arbejde både aften og weekend, idet vi er et døgntilbud. Natarbejde vil ikke forekomme.
Det er muligt at tilmelde sig kostordning, så du kan spise frokost her dagligt. Motionsrummet kan benyttes efter aftale.

I praktik som SOSU-assistent

​Som elev i praktik skal du koble teori og praktik i henhold til målene for perioden. Du bliver tilknyttet et team med 14–15 beboere og ca. 10 medarbejdere med forskellig faglig baggrund. 1–2 social- og sundhedsassistenter vil være praktikvejleder(e) for dig.


Du deltager i de daglige planlægningsmøder, hvor opgaver uddelegeres, dagen planlægges og evalueres. Her også mulighed for vidensdeling og refleksion. Vi forventer, at du forholder dig åbent og nysgerrigt og deltager aktivt med meninger og viden.

Generelt kan man sige, at en praktikperiode i socialpsykiatrien adskiller sig fra somatikken ved, at man skal ”være” i stedet for at "gøre". Det vil sige, at du som elev skal møde beboerne og være tilgængelig for kontakt. På Parkvænget vægtes relationsarbejde højt, og vi tror på, at man kan skabe relationer på mange forskellige måder - også bare ved at tale og lære hinanden at kende.

De første 14 dage vil din arbejdstid være på hverdage i dagtimerne – denne periode vil være til introduktion, herunder gennemgang af brandskabe m.m. Resten af praktikken planlægges, så dine arbejdstider svarer til ansatte på Parkvængets. Det betyder, at du kommer til at arbejde i gennemsnit hver 3. weekend og 1–2 aftner om ugen. Arbejde på helligdage kan også være en mulighed.

Den sidste halvdel af perioden forventes du at være med i dækning af aften og weekend i tilfælde af sygdom og fravær.

På Parkvænget anbefales brug af logbog til refleksion, observation, undren og andet relevant for vejledning og opfølgning. Det forventes, at alle elever udarbejder en kommunikations- eller aktivitetsanalyse og underviser enheden mindst en gang i løbet af perioden. Det individuelle forløb planlægges i samarbejde med vejleder, og det sikres, at I sammen kan holde opfølgende samtale/vejledning hver uge.


Sidst i perioden vil der være mulighed for, i samarbejde med vejleder, at håndtere medicin til udvalgte beboere, og man kan som elev være en del af dækningen i enheden.

Det forventes, at du er engageret i din uddannelse og vil bruge tid på at læse. Du kan i den forbindelse også regne med mulighed for, i et vist omfang, at læse i arbejdstiden efter aftale med praktikvejleder.​

Hvis du vil vide mere om praktikforløb på Parkvænget kan du kontakte praktikvejleder Jeanette Hansen på mail: jeanette.hansen@glostrup.dk