Nyheder - nye projekter

​Kunst, indtryk og udtryk

Parkvænget samarbejder med kunster Frida Jacobi om et nyt gruppeforløb, der omhandler kunst og lysten til at komme ud over rampen med de kreative udtryk hver enkelt kreative menneske har. 

Gruppeforløbet startes med et oplæg d. 18. januar for beboere, medarbejdere og gæster af huset. 

Derefter mødes Frida sammen med de beboere, der har lyst til at udtrykke sig via deres kunst og dele erfaringer med hinanden. Gruppen mødes en gang om ugen onsdage om eftermiddagen. 

Hele forløbet afsluttes med en 'åben scene' hvor der inviteres gæster til at hylde kunstens frie udtryk. 

Syg, rask eller mental sund?

​Parkvænget samarbejder med Mads Trier-Blom, der er ved at skrive sit speciale som fysioterapeut og selv har levede erfaringer. Mads er interesseret i at undersøge, hvilke faktorer der har betydning for at mennesker oplever sig mentalt sunde - og koble disse erfaringer til CHIME-faktorerne (forbundethed, håb, identitet, mening og empowerment).

Parkvænget begynder samarbejdet med et oplæg fra Mads om mental sundhed d. 21. december og herefter nedsættes en arbejdsgruppe med beboere og medarbejdere, der kommer til at drøfte mental sundhed, mestring og udfordringer. 

Gruppens erfaringer bliver empiri til Mads' speciale og vi glæder os til, hvordan specialet og beboernes viden, kunnen og erfaringer udvikler vores eksisterende praksis.

Forbind praksis og uddannelse via dialog

København professionsskolen og Parkvænget samarbejder om at skabe en tættere forbindelse mellem teori og praksis, Derfor inviterer Parkvænget modulets studerende på studiedag på Parkvænget, hvor de hører om Parkvængets forskellige faglige metoder og taler med beboere og medarbejdere. Der vil være 6 mindre oplæg rundt omkring på botilbuddet og et samlet oplæg omkring Parkvængets kerneopgave. 

Derefter besøger en gruppe af beboere og medarbejdere fra AUT-teamet Københavns professionsskole og drøfter et konkret tema fx dokumentation med udgangspunkt i 4 relevante undersøgelses spørgsmål: 

* Hvem er målgruppen for dokumentation i socialpsykiatrien?

* Hvorfor skal medarbejdere dokumentere?

* Hvordan opleves det at nogen dokumenterer ens liv?

* Hvad skal dokumentation bruges til?