Parkvængets organisering

Parkvænget er et botilbud med 72 medarbejdere og 58 beboere. 

Cafe Fri er et beskyttet beskæftigelsestilbud for mennesker med psykiske handicap.

Parkteamet er et beskyttet beskæftigelsestilbud for mennesker med psykiske handicap

Lederteam og Teknisk/administrativ team

Parkvængets lederteam består af forstander, 2 afdelingsledere, udviklingsleder og leder for køkken - og husassistenter. 

Teknisk/administrativ team består af teknisk serviceteam og administration.

Der er tilknyttet 3 takstfinansierede tilbud: Parkvænget, Cafe Fri og Parkteamet.

Boenhedsteam

Der bor 14-15 beboere på hver af de 4 boenheder. Parkvængets to afdelingsledere er ansvarlig for 2 enheder hver, i henholdsvis Afdeling Vest og Afdeling Øst. Der er ca. 20 medarbejdere og en faglig koordinator i hver afdeling. Afdelingslederne har specielle ansvarsområder: Afdelingsleder for Afdeling Øst er personaleansvarlig for NAT-teamet, Afdelingsleder for Afdeling Vest har et overordnet ansvar for det sundhedsfaglige område.

Udviklingsteam

Udviklingsleder er ansvarlig for aktivitets- og udviklingsteamet, beskyttet beskæftigelsestilbuddet: Parkteamet samt medarbejdere i job med løntilskud. I det kreative værkstedet arbejder endvidere frivillige medarbejdere, peers samt virksomhedspraktikanter. 

NAT-team​

NAT-teamet består af 6 faste natmedarbejdere, tilknyttet afdelingsleder i Adfdeling Øst. 

Køkken- og husassistent team

Leder for køkken og husassistent team er ansvarlig for de to team med i alt 8 medarbejdere samt en elev.

​​

​​Organisationsdiagram

​​​