Parkvængets organisering

Parkvænget er et botilbud med 72 medarbejdere og 58 beboere. 

Cafe Fri er et beskyttet beskæftigelsestilbud for mennesker med psykiske handicap.

Parkteamet er et beskyttet beskæftigelsestilbud for mennesker med psykiske handicap

Lederteam og Teknisk/administrativ team

Parkvængets lederteam består af forstander, udviklingsleder og 3 afdelingsledere.

Teknisk/administrativ team består af teknisk serviceteam og administration.

Parkvænget har et sundhedsfagligt konsulent team bestående af 2 sygeplejsker.


Boenhedsteam

Der bor 14-15 beboere på hver af de 4 boenheder. Parkvængets to afdelingsledere er ansvarlig for 2 enheder hver, i henholdsvis Afdeling Vest og Afdeling Øst. Der er ca. 20 medarbejdere og en faglig koordinator i hver afdeling. 

Udviklingsteam

Udviklingsleder er ansvarlig for aktivitets- og udviklingsteamet bestående af 6 medarbejdere, og Parkteamet der er et beskyttet beskæftigelsestilbud bestående af 3 medarbejdere.  

NAT-team​

NAT-teamet består af 4 faste natmedarbejdere, tilknyttet afdelingsleder i Afdeling Øst. 

Køkken- og husassistent team

Køkken- og husassistent teamet har tilknyttet en afdelingsleder, der er ansvarlig for de to team med i alt 8 medarbejdere samt en elev.

​​

​​Organisationsdiagram

​​​