Parkvængets organisering

Parkvænget er et botilbud med 72 medarbejdere og 58 beboere.

Lederteam

Parkvængets forstander er ansvarlig for Parkvænget og Cafe Fris samlede drift og udvikling. Parkvængets lederteam består af forstander, 2 afdelingsledere, udviklingsleder, sundhedsfagligleder og køkkenleder.

Enhedsteam

Parkvængets to afdelingsledere er ansvarlig for hvert sit enhedsteam; Team vest og Team øst.

Der er 24 medarbejdere og 1 faglig koordinator i hvert team. Afdelingslederne er desuden personaleansvarlig for NAT-teamet.

Udviklingsteam

Udviklingsleder er ansvarlig for udviklingsteamet og Parkteamet. Der er 8 medarbejdere i de 2 teams og 1 faglig koordinator. Udviklingsleder er desuden ansvarlig for udviklingsteamets 12 førtidspensionister i job med løntilskud og 5 beboere i beskyttet beskæftigelse. Der er desuden virksomhedspraktikanter i udviklingsteamet.

TAP-team (teknisk- og administrativ personale)

Forstander er personaleleder for TAP-team med 6 medarbejdere herunder den sundhedsfaglige leder (uden personaleansvar).

NAT-team​

Afdelingslederne er ansvarlig for NAT-teamet bestående af 4 faste natmedarbejdere og 5 dag/nat medarbejdere.

Køkken- og husassistent team

Køkkenleder er ansvarlig for de to team med 9 medarbejdere.

​​

​​Organisationsdiagram