Social ansvarlighed og medborgerskab

Parkteamet tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere, der modtager kontanthjælp eller førtidspension og som tidligere har haft svært ved at fastholde et arbejde. Parkteamets værksted har gode erfaringer med, at fastholde medarbejdere i beskæftigelse fordi den beskæftigelsesrettede indsats og værkstedslederens relationsevne går hånd i hånd. Relationsevne handler om, at afstemme eget bidrag i relationen med situationens kontekst, og borgerens ønsker og behov. 

Flere af de nuværende medarbejdere i værkstedet har været fastholdt i beskæftigelse i en lang årrække. 

Udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer

​I Parkteamet har vi en grundlæggende tro på at mennesker udvikler sig i relationer, sammen med andre. I det beskyttede værksted fokuseres på, at medarbejderen kan varetage arbejdspakker med konkrete opgaver. Når en medarbejder mestrer en samlet pakke, har medarbejderen fået udvidet sin handle kompetence og sine faglige kompetencer. Det er de små sejre, der tæller i det levede liv.

Ved at være en del af et socialt arbejdsfællesskab, der fokuserer på samarbejde trænes medarbejdernes sociale relationer til hinanden. Nye venskaber opstår og pludselig leves livet ikke alene mere. 

Personlige kompetencer handler om at tro på sig selv, og om at mestre dele af livet, der kan være udfordrende. Ved at have tæt kontakt til værkstedleder, er der mulighed for at tale om små og store udfordringer i arbejdsfællesskabet. Det er en af årsagerne til, at der kun er 5 medarbejdere på arbejde om dagen.

Social indsats til alle medborgere

Beskyttet beskæftigelse er en social indsats til mennesker under 65 år, der trods komplekse og sammensatte udfordringer stadig ønsker at arbejde. Når medarbejdere tilbydes beskyttet beskæftigelse, har mange andre initiativer været prøvet før. Beskyttet beskæftigelse fokuserer på at fastholde medarbejderen i et socialt fællesskab, på trods af betydelige problemstillinger i medarbejderens liv, som fx en psykisk sygdom, handicap eller misbrug.