Information enheder​

Parkvænget råder over 58 boliger fordelt på 4 enheder. Du kan læse om enhedernes faciliteret nedenfor.

Der må ikke ryges i fællesarealerne på Parkvænget

Parkvænget efterlever Glostrup Kommunes rygepolitik og derfor er det kun muligt at ryge i egen bolig og på Parkvængets matrikel fx haven eller rygeskur.

Faciliteter på enheder

Fælles køkken-alrum

På enheden er der adgang til et stort køkken-alrum, der bruges som fælles opholdsrum. I køkkenalrummet er der the, kaffe, brød og frugt, som alle kan spise af, hvis de har valgt at betale til madordningen. Det er op til den enkelte beboer at vurdere, hvorvidt de vil være tilknyttet Parkvængets madordning. Det er muligt for alle beboere at indkøbe og tilberede egen mad i enhedens fælleskøkken. 

Opholdsstuen er udgangspunt for enhedernes sociale miljø. Her afholdes forskellige beboerrettede møder, der ses tv, spilles spil, hvor beboere og medarbejdere kan være sammen.

I weekenden laver beboere og medarbejdere frokost og aftensmad til samtlige beboere og medarbejdere på enheden.

Hver 14. dag deltager Parkvængets køkkenteam i madlavningen på enhederne, hvor en ernæringsassistent tilbereder varm mad til frokost. Det er muligt for beboerne at deltage i madlavningen, hvis de har lyst.

Fælles vaskeri på enhederne

Alle beboere har adgang til fælles vaskeri på enheden og vasketider bookes via kalendersystem. 

Enhedskontor

På alle enheder findes et kontor, hvor medarbejdere og beboere kan have personlige samtaler. Den daglig dokumentation kan både foregå på kontoret eller i beboernes boliger. 

Vågne natmedarbejdere

Parkvænget har 3 vågne natmedarbejdere, som alle beboere kan kontakte. Natmedarbejderne sidder efter behov på de forskellige enheder eller i den fælles havestue. Mange af medarbejderne kan tilbyde NADA eller samtale, hvis en beboer har svært ved at finde ro.  

Fællesarealer

Alle beboere har mulighed for at spise morgenmad og frokost i havestuen sammen med beboere og medarbejdere fra de andre enheder. Hver fredag er der morgenmad kl 9.00 efter morgenrytmer med idrætskoordinatoren.