Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Vi tilbyder et socialpsykiatrisk botilbud i Glostrup Kommune

På Parkvængets hjemmeside kan du læse om hvem der bor her, hvem der arbejder her – og om hverdagen på Parkvænget, heriblandt de sundhedsfaglige og socialfaglige tilbud.

Du kan også finde den nyeste udgave af Parkvængets Drifts- og Udviklingsaftale.

Der er specifik information til beboere, medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere.

​                             Besøg i Corona-tiden

Besøg på Parkvænget

Som besøgende er du meget velkommen til at komme og besøge din pårørende. Et besøg kan foregå i borgerens bolig, i Parkvængets café eller i haven.

Husk altid at spritte stole og borde af inden du forlader steder du har opholdt dig. 

Da smittetrykket stadig er højt i Glostrup Kommune, gør vi opmærksom på at ophold i fælles arealerne

 

Alternativt kan man gå en tur i området.

​Lena Haaning, forstander

Læs mere her

Instruks til medarbejderne

Parkvængets har udarbejdet en instruks til medarbejderne, der hjælper med at sikre at vi håndterer COVID på den mest sikre måde. Ved udbrud på Parkvænget kontaktes relevante pårørende. 

Covid-19- Instruks Parkvænget

​                                     Visitationsskema

Visitation

Alle borgere visiteres via sagsbehandler til et ophold på Parkvænget. 

Skemaet findes i link Tryk her.

Skemaet bruges både til ansøgning om ophold efter §107 og §108 i Serviceloven. 

Ansøgning sendes til: social.service@glostrup.dk 

Ansøgning om beskyttet beskæftigelse §103 kontakt udviklingsleder Gitte Jensen 21396258

Skema findes i link Tryk her

Besøg inden visitation

I COVID-tiden er besøg korte og uden rundvisning og kontakt til beboere og medarbejdere.

​Alle interesserede borgere er velkommen til at komme og besøge Parkvænget efter aftale. Ved et planlagt besøg kan du forvente at blive modtaget af en medarbejder og normalvis få en rundvisning og evt. hilse på beboere og medarbejdere.

Du kan kontakte Parkvængets administration på telefon: 45117065

Vi har 3 ledige boliger

​                               Beskyttet beskæftigelse

    Parkvænget og Café Fri samarbejder

​      Glostrup Kommune har ansvaret for driften af Cafe Fri. Parkvænget og Café Fri er samarbejdspartner.

​      Beboere på Parkvænget har mulighed for at blive visiteret til beskyttet beskæftigelse i Café Fri.

      Besøg Caféens hjemmesiden​ www.cafefri.dk

    Parkvænget og Parkteamet samarbejder

​     Glostrup Kommune tilbyder beskyttet beskæftigelse i Parkteamet.
​     I 2020 fusionerede Parkvænget og Parkteamet og værkstedet er nu placeret på Parkvænget.
​     Interesserede borgere har mulighed for at blive visiteret til beskyttet beskæftigelse i Parkteam.

​   

   Kontakt udviklingsleder Gitte Jensen: gitte.j@glostrup.dk   

   Der er ledige pladser i Parkteamet

                                      Ledige Stillinger​

  Ledige stillinger

​  Kontakt person på Parkvænget

  Læs annonce her

  Vikariat på Parkvænget 

  Læs announce her

​  Ernæringsassistentelev søges til Parkvænget

  Læs annonce her

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 45117065

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os