Socialpsykiatrisk botilbud for voksne i Glostrup Kommune

Et trygt hjem for psykisk sårbare borgere

Parkvænget er et længerevarende og midlertidigt socialpsykiatrisk bosted i Glostrup, der danner rammen om et trygt hjem for psykisk syge voksne. Målgruppen er borgere med forandret virkelighedsopfattelse, angst og depression.

Vi har 70 ansatte og 58 beboere, så der er godt med personale til at tage sig af hver enkel beboer.

Ledige boliger

Parkvænget har ikke ledige boliger pt.

Ledige stillinger

Parkvænget søger sundhedsfaglig leder - uden personaleansvar​.
​Se mere på Glostrup Kommunes hjemmeside ansøgningsfrist 13/6 kl.12.

Kontakt os hvis du ønsker at ansøge uopfordret som enhedsmedarbejder 45 11 70 65

Hvem er målgruppen for Parkvænget et socialpsykiatrisk bosted

Vores målgruppe er voksne borgere, der lider af psykisk sygdom, og som er blevet visiteret til et længerevarende eller midlertidigt botilbud. 

​Vi tager imod borgere fra hele landet, og har derfor mange forskellige samarbejdspartnere.

Vi er et botilbud med fokus på trivslen i hverdagen

Vi er både et længerevarende og midlertidigt socialpsykiatrisk botilbud for voksne, og vi har derfor et stort fokus på at sikre hver enkel beboer den rette trivsel i hverdagen. Derfor er det vigtigt for os, at den enkelte beboer indledningsvist fortæller os om, hvordan vedkommende trives i hverdagen. På den måde kan vi sammen holde øje med udviklingen.

Når en beboer trives og er glad for sit opholdssted, så er der mulighed for at fokusere på de indsatsmål, som sagsbehandler og borger har aftalt.

 

En bolig for psykisk sårbare beboere

Vores botilbud for psykisk syge er delt op i forskellige enheder, og i hver enhed er der 14 boliger. Alle boliger er ens, og de har en størrelse på 22 kvadratmeter med eget bad og toilet. Der er fælles køkken på alle 4 enheder.

Læs mere om en bolig for psykisk sårbare borgere her.

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

65120119

Byparkvej 87, 2600 Glostrup

Telefon: ​20 34 01 59

E--mail: parkvaenget@glostrup.dk

Her finder du Parkvænget