​På Parkvænget er vi et team af sundhedsfaglige medarbejdere, som bidrager til den sundhedsfaglige rehabiliterende indsats, når du bor på Parkvænget.

Det sundhedsfaglige team består af to sygeplejersker, Louise og Carina.

Louise har mange års erfaring indenfor det somatiske felt af sundhedsvæsenet og er special uddannet intensiv sygeplejerske. Louise har derudover uddannelse og erfaring med at arbejde med strategisk udvikling, styre og lede faglige processer i organisationer på flere niveauer.

Carina har lang erfaring indenfor behandlingspsykiatrien (både almen og special) og har dertil videreuddannet sig indenfor forskellige terapiretninger med særligt fokus på stabilisering af nervesystemet. Derudover har Carina erfaring med facilitering af forløb med fokus på forandringsprocesser, dette både individuelt og i grupper af flere med samme ønsker for forandring.

Det sundhedsfaglige team favner derved bredt i forhold til viden, kompetencer og erfaring, hvilket sikrer dig en høj kvalitet under dit ophold på Parkvænget.

Vores opgave består i at støtte dig i at anvende og udvikle egne ressourcer fysisk, psykisk og socialt i dit hverdagsliv, med samtidigt udgangspunkt i din sundhedstilstand, medicinske behandling samt sociale forhold.​

Vores samarbejde med dig kan bestå af enten individuelle forløb, gruppeforløb eller en kombination – alt efter dine behov, ønsker og mål.

​​

Ved behov kan vi deltage i det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde omkring dig, sammen med f.eks. hospital, den kommunale hjemmesygepleje eller egen læge, hvor vi støtter op om de sundhedsfaglige indsatser omkring dig.

Vi har fokus på præcist dine behov, så vi hurtigst muligt kan sætte målrettede sundhedsfaglige indsatser i gang og dermed undgå, at din helbredstilstand forværres med risiko for tab af funktionsevne og indlæggelse.​

Vi har alle adgang til ressourcer i os selv – også dig. Det kan dog nogle gange være svært at få kontakt til dem alene – det anerkender og respekterer vi.

På Parkvænget vil du opleve at blive mødt af det sundhedsfaglige team på en ligeværdig måde uanset historie. Vi er her for dig. Velkommen indenfor.