Parkvængets metodehåndbog

Metodehåndbog og intern uddannelse

​Parkvængets udviklingsleder har udarbejdet en metodehåndbog, der kobler sig til 'Parkvængets interne uddannelse i teoretisk praksis'.I metodehåndbogen kan du finde informationer om de metoder, du skal arbejde efter på Parkvænget. Håndbogen er tænkt som et dynamisk dokument, som du kan søge viden og inspiration i, når du oplever at sidde fast i faglige problemstillinger. 

Metodehåndbogens teorier

  • Systemisk teori
  • Anerkendende teori
  • Løsningsfokuseret teori
  • Narrativ teori
  • Motivende samtale
  • Natur terapi
  • CRAFT-psykologi

Metodehåndbog og metodesupervision

Metodehåndbog og metodesupervision hænger tæt sammen på Parkvænget.​ Udviklingsleder, der også er uddannet supervisor, afholder metodesupervision på alle 4 enheder ca. hver 6. uge. Der tages udgangspunkt i beboernes indsatsmål og delmål fra CURA og reflekteres over relevante metoder fra metodehåndbogen. Der er en forventning om at medarbejderne har læst metodehåndbogen og kender til indholdet når de deltager i metodesupervision. 

Studierefleksionsmodel og metodesupervision

Der er udviklet en studierefleksionsmodel på den interne uddannelse, som kan bruge i metodesupervision. Modellen fører dig igennem 7 trin, hvor du reflekterer over dit arbejde med delmål og evt. dilemmaer. Studierefleksionsmodellen findes også i metodehåndbogen.

Metodesupervision og ugentlige sparringsmøder

Når en medarbejder har deltaget i metodesupervision er der mulighed for at deltage i socialfaglige sparringsmøder og få yderligere sparring på det videre arbejde med delmålene. 

Dokumentationen på Parkvænget har to ben at gå på; en praktisk beskrivelse af delmålet (SMART-mål) og en faglig refleksion over, hvordan der skal arbejdes metodisk med delmålet. I ugentlige observationer vurderer beboer og medarbejderne relevansen af arbejdet.

​​

Metodehåndbogen og nye medarbejdere

Der er en forventning om at nye medarbejdere, elever og studerende har læst metodehåndbogen inden for de første 3 måneder. Der kan findes link til metodehåndbogen på hjemmesidens forside. 

Du kan altid booke en tid til socialfaglig sparring, hvis du har brug for hjælp til at komme igang med din socialfaglige dokumentation.

Parkvængets metodehåndbog beskriver de tilgange, der danner grundlag for det socialfaglige arbejde med beboerne. Metodehåndbogens indhold hænger tæt sammen med metodesupervision som enhedsteamene deltager i hver 6. uge. 

 Læs metode håndbog her​