Metodesupervision

Alle enhedsmedarbejdere deltager i metodesupervision​ med uddannet supervisor.

Formålet med metodesupervision er at styrke medarbejdernes metodiske arbejde med udgangspunkt i Parkvængets interne uddannelse. 

Supervision på beboernes mål

​Alle medarbejdere samarbejder med beboerne om de visiterede indsatsformål og indsatsmål. Det er i supervision, at medarbejderne kan drøfte dilemmaer eller udfordringer i forhold til arbejdet med delmålene. Supervisor støtter medarbejderne i at reflektere over egen praksis, sådan at der kan udvikles nye måder at handle på.

​​

Socialfaglige dokumentationsmøder

Tre gange om ugen afholdes socialfaglig sparring, hvor kontaktpersoner, udviklingsleder og udviklingsmedarbejder samler op på metodesupervision eller arbejdet med delmål. Der kan der gives konkret sparring til de metoder som kontaktpersonerne bruger i hverdagen.

Samarbejdssupervision

Alle medarbejdere på Parkvænget deltager i samarbejdsupervision med ekstern supervisor efter behov. På disse supervisioner har medarbejderne mulighed for at drøfte deres generelle trivsel i teamet og samspillet mellem fælles opgaver og ansvar. 

Alle team har mulighed for invitere deres leder med til supervision. Dette tætte samarbejde giver lederen mulighed for at følge op på de tematikker der drøftes i supervisionen. Parkvænget har gode erfaringer med at ledere deltager i metodesupervision, da den forebyggende indsats skaber konstruktive dialoger mellem medarbejdere og leder. 

Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR)

​Imellem samarbejdssupervision har medarbejderne mulighed for at tage kontakt til Parkvængets AMR-repræsentanter, hvis de oplever mistrivsel på arbejdspladsen. Som udgangspunkt taler leder og medarbejderne om de udfordringer der opleves i teamene. Der er altid et tæt samarbejde mellem ledere, AMR og medarbejderne på Parkvænget.  

​Når ’imperiet af gode løsninger’ bliver erstattet med evnen til at lytte.

Maria fortæller om sit arbejde på Parkvænget

Læs artikel her