Socialfaglig dokumentation

Indsatsformål

Parkvængets medarbejdere har et godt og forpligtende samarbejde med beboernes sagbehandlere. Det er sagbehandler, der beskriver beboernes indsatsformål, som er bestemmende for hvordan kontaktpersoner og beboer samarbejde om delmål.

Indsatsmål og delmål

For at kunne arbejde med de visiterede indsatsformål, samarbejder kontaktperson og beboer om at få opdelt indsatsen i mindre delmål. Parkvængets udviklingsleder, udviklingsmedarbejder, kontaktpersoner og beboer deltager på møder, for at sikre at der bliver udvalgt delmål. Alle delmål bliver dokumenteret i Parkvængets dokumentationssystem CURA. 

Yderligere delmål

Kontaktperson og beboer kan efter behov opstille nye delmål, som beboeren ønsker at arbejde med. Alle mål kobler sig til beboerens ønsker og behov. I beskrivelsen af delmålene sikrer kontaktpersoner at Socialtilsynets kvalitetstemaer og VUM kategorier indgår i delmålene.


Opfølgning på delmål

Kontaktpersoner er ansvarlige for, at der bliver fulgt på på delmålene og sikre at målene hele tiden er relevante at arbejde med. Sikringen af dette sker i et tæt samarbejde med beboeren og med den faglige koordinator. 

Kvalitetsikring af dokumentation

Det er de faglige koordinatorer på enhederne, der sikrer at dokumentationen lever op til Parkvængets socialfaglige og sundhedsfaglige kvalitet. Afdelingslederen på enheden er ansvarlig for at dokumentationen lever op til krav fra Socialtilsyn og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Årlige statusmøder

De faglige koordinatorer, kontaktpersoner og beboere deltager i årlige statusmøder, hvor nye indsatsformål drøftes og opnåede indsatsformål afvikles. 

Hverdags habituel tilstand​

Alle beboere beskrives ud fra en hverdags habituel tilstand, hvortil der kan laves afvigelser. Den hverdags habituelle tilstand er en generel beskrivelse af, hvordan beboeren lever it liv, samt hvordan beboeren oftest fremtræder i sin hverdag. Det er kontaktpersonen der laver beskrivelsen - gerne i samarbejde med beboeren. 

Beskrivelsen dokumenteres i CURA.​

Det levede liv og trivsel

Den hverdags habituelle beskrivelse fremkommer via samtaler mellem kontaktperson og beboer, hvor beboeren sætter ord på sit liv og sin trivsel. Der tales fx om:

 • Hverdagen, aktiviteter, beskæftigelse og interesser
 • Samspil og kontakt
 • Kommunikation og kognition
 • Relationer og netværk
 • Psykisk almen tilstand
 • Udfordringer og mestring
 • Livskvalitet
 • Praktisk hjælp
 • Mestring af økonomi
 • Kriminalitet
 • Mestring af evt. misbrug

Ved afgivelser dokumenteres den faglige indsats og samarbejdet med beboeren. Afvigelser kan på sigt blive til delmål, som kontaktperson og beboer samarbejder om. 

Trives beboeren godt arbejdes der primært med indsatsmål fra sagsbehandler.

​Livshistoriefortælling

​For at få relevante og brugbare beskrivelser af det levede liv arbejder kontaktpersoner og beboere på livshistoriefortælling som supplement til de hverdagshabituelle beskrivelser. 

Du kan læse mere om hvordan der arbejdes med narrativ livshistoriefortælling. 

Læs her