Rehabilitering i fokus

Et samarbejde mellem beboer og medarbejder

​Parkvængets medarbejdere arbejder rehabiliterende og har fokus på at skabe en recovery-understøttende praksis. Det betyder, at den psykosociale indsats altid er et samarbejde mellem beboer og medarbejder. Det konkrete rehabiliteringsforløb planlægges blandt andet via beboerens delmål.

​Vi har beboere fra både Glostrup, København og omegn samt det øvrige Sjælland, og vi tager også gerne imod beboere fra resten af landet, såfremt de er visiterede til vores bosted.

Vi har fokus på den enkelte beboer

Beboerne på Parkvænget har ikke nødvendigvis de samme udfordringer i deres liv, og det har medarbejderne respekt for. Hos Parkvænget planlægges alle rehabiliteringsforløb derfor med et individuelt fokus. Det er beboeren og dennes personlige mål, der er i centrum. Nøgleordene er:

  • ​Mening i livet
  • Mestring af livet
  • Nytænkning af livet

Vores rehabilitering er et tværfagligt samarbejde

Parkvænget har ansat forskellige faggrupper til at varetage de socialfaglige og sundhedsfaglige opgaver. På enhederne arbejder der for eksempel social- og sundhedsassistenter, pædagoger, sygeplejersker og ergoterapeuter.

Det er et grundvilkår for alle medarbejdere, at de arbejder med at skabe udviklingsstøttende relationer til beboerne. At arbejde relationelt betyder, at medarbejderne er nysgerrige og undersøgende i forhold til beboernes ønsker og perspektiver på eget liv.​

Alle medarbejdere på Parkvænget arbejder ud fra den overbevisning, at psykiske lidelser er periodevise forstyrrelser, og at det er muligt at komme sig. For at det er muligt at komme sig må beboeren, medarbejderne og lokalsamfundet arbejde sammen.

Vores arbejde med rehabilitering i hverdagen

​Rehabilitering på Parkvænget tager udgangspunkt i beboerens personlige mål og mestring af livet. Rammen omkring samarbejdet er planlagte og målrettede aktiviteter, der kan justeres, og som altid evalueres efter en tidsbestemt periode.