Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

​Samarbejde mellem dig og din kontaktperson - din trivsel

Parkvængets kontaktpersoner har et tæt samarbejde med dig og din sagsbehandler. Det er din sagsbehandler, der beskriver hvilken hjælp du har brug for - og hvorfor du har behov for at bo på Parkvænget. Sammen med din kontaktperson beskriver du, hvilke delmål der skal arbejdes med for at dit liv giver mening.

Du og din kontaktperson skal altid arbejde med de beskrevne indsatsformål, som sagsbehandleren har beskrevet.

Dialogmøder​

På Parkvænget inviteres du til dialogmøder, hvor Parkvængets psykolog, enhedens faglige koordinator og din kontaktperson drøfte hvilke delmål der skal samarbejdes om. Den socialfaglige dokumentation på Parkvænget er en prioriteret indsats, og du må forvente at din kontaktperson er opsøgende i forhold til at have samtaler med dig, om de delmål som I samarbejder om at nå.

Det er din kontaktpersons ansvar, at dine mål bliver dokumenteret i Parkvængets dokumentationssystem CURA. Der er en forventing om at du har interesse i, og lyst til, at bidrage med din viden og holdning i forhold til arbejdet med delmålene.

Dokumentationsmøder

Medarbejderne deltager på dokumentationsmøder, hvor koordinator og kontaktperson sikrer, at målene hjælper dig til at mestre dit liv.

BVC score (Brøset Violence Checklist)

Alle mennesker kan i periode af deres liv have det dårligt. Parkvængets kontaktpersoner arbejder med BVC score,​ til at vurdere om du er i risiko, for at gøre skade på dig selv eller andre. BVC scoren er en liste med forskellige typer af adfærd, som medarbejderne vurderer dig ud fra. Det er altid et fagligt skøn fra medarbejderne, om det er nødvendigt at du skal indlægges, eller om der kan iværksættes andre tiltag, der kan hjælpe dig. Via BVC redskabet kan både du, med-beboere og medarbejdere føle sig trygge på Parkvænget. 

På Parkvænget gør flere beboere brug af kugledyner, NADA, afslappende musik og medicin PN, som alternativ til en indlæggelse.

Magtanvendelse og ny lovgivning

​Der er netop kommet ny lovgivning i forhold til magtanvendelser og alle Parkvængets medarbejdere deltager i temadage, for at sikre at medarbejderne har kendskab til lovgivningen og forbyggende indsatser.​

​Voldelig adfærd er ikke accepteret på Parkvænget og har betydning for om du kan blive boende på botilbuddet.

Selvmordsrisiko vurdering

På Parkvænget har din kontaktperson kompetence til at vurdere (sammen med dig) om du har selvmordstanker. Du og en medarbejder på Parkvænget laver sammen en selvmordsrisikovurdering ud fra en tjekliste, og alt efter dine svar iværksættes den rette støtte til dig.

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os