Socialfaglige indsatser

Hverdagen og din trivsel

Sammen med din kontaktperson taler du om din trivsel, i fagsprog kaldes det for din hverdags habituelle tilstand. Det betyder at du fortæller hvordan du normalvis trives i din hverdag. ​Når der er afvigelser til din trivsel dokumenterer din kontaktperson det, sådan at I sammen kan holde øje med udviklingen. 

Hvis du fortæller om manglende trivsel over en længere periode, er det din kontaktpersons opgave at reagere på det. Afvigelser til din trivsel kan fx handle om at du ikke længere går til de fritidsinteresser som du ellers holder af eller at du i en periode isolerer dig. Sammen med din kontaktperson finder I ud af hvad der skal ændres, sådan at din trivsel igen kan vækkes. 

Når du trives og ellers er glad for din hverdag arbejder du med de indsatsmål som din sagsbehandler og du har aftalt.​

Indsatsmål og samarbejde

Parkvængets kontaktpersoner har et tæt samarbejde med dig og din sagsbehandler om din recoveryproces. Det er din sagsbehandler, der beskriver hvilken hjælp du har brug for og hvorfor du har behov for at bo på Parkvænget. Sammen med din kontaktperson beskriver du, hvilke delmål der skal arbejdes med for at dit liv giver mening. Du og din kontaktperson skal altid arbejde med de beskrevne indsatsformål og indsatsmål, som sagsbehandleren har beskrevet.

Delmål og samarbejde

Ud over ​de indsatsmål, som du har lavet sammen med din sagsbehandler, kan du og din kontaktperson lave delmål, som du også ønsker at arbejde med. Disse delmål kobler sig ofte til personlig recovery, hvor du finder mening med dit levede liv.

Sparringsmøder med kontaktperson og udviklingsleder

På Parkvænget har du mulighed for at deltage i ugentlige sparringsmøder med din kontaktperson og tale med udviklingsleder og koordinator. Møderne har til formål at støtte og vejlede dig i hvilke delmål du kan arbejde med. Den socialfaglige dokumentation på Parkvænget er en prioriteret indsats, og du må forvente at din kontaktperson er opsøgende i forhold til at have samtaler med dig, om de delmål som I samarbejder om at nå.

Det er din kontaktpersons ansvar, at dine mål bliver dokumenteret i Parkvængets dokumentationssystem CURA. Der er en forventning om at du har interesse i, og lyst til, at bidrage med din viden og holdning i forhold til arbejdet med delmålene.

BVC score (Brøset Violence Checklist)

Alle mennesker kan i periode af deres liv have det dårligt. Parkvængets kontaktpersoner arbejder med BVC score,​ til at vurdere om du er i risiko, for at gøre skade på dig selv eller andre. BVC scoren er en liste med forskellige typer af adfærd, som medarbejderne vurderer dig ud fra. Det er altid et fagligt skøn fra medarbejderne, om det er nødvendigt at du skal indlægges, eller om der kan iværksættes andre tiltag, der kan hjælpe dig. Via BVC redskabet kan både du, med-beboere og medarbejdere føle sig trygge på Parkvænget. 

På Parkvænget gør flere beboere brug af kugledyner, NADA, afslappende musik og medicin PN, som alternativ til en indlæggelse.

Magtanvendelse og lovgivning

​Lovgivning er ændret i forhold til magtanvendelser og alle Parkvængets medarbejdere deltager i temadage, for at sikre at medarbejderne har kendskab til lovgivningen og forbyggende indsatser.​

​Voldelig adfærd er ikke accepteret på Parkvænget og har betydning for om du kan blive boende på botilbuddet.

På Parkvænget er vi gode til at samarbejde omkring det forebyggende arbejde, sådan at du kan fortælle hvad der hjælper dig, hvis du får det dårligt.

Selvmordsrisiko vurdering

På Parkvænget har din kontaktperson kompetence til at vurdere (sammen med dig) om du har selvmordstanker og har lyst til at handle på disse. Du og en medarbejder på Parkvænget laver sammen en selvmordsrisikovurdering ud fra en tjekliste, og alt efter dine svar iværksættes den rette støtte til dig.