Sundhedsfaglig sparring og sundhedsteamet​

​På Parkvænget er vi et team af sundhedsfaglige medarbejdere, som bidrager til den sundhedsfaglige rehabiliterende indsats, når du bor på Parkvænget. Vi har øget fokus på den sundhedsfaglige opgave, der kan være til stede hos dig, udover de psykiatriske årsager.​

Teamet består af en sygeplejerske og en social og sundhedsassistent, som begge har stor erfaring indenfor de sundhedsfaglige indsatser.​

Vores opgave består i at støtte dig i at anvende og udvikle egne ressourcer fysisk, psykisk og socialt i dit hverdagsliv, med udgangspunkt i din sundhedstilstand.​

Vi yder støtte til at strukturere og overskueliggøre dagligdags gøremål som at bo i egen bolig samt evt. deltagelse i aktiviteter i hverdagen, ud fra et sundhedsfagligt perspektiv.

Sammen med din kontaktperson vurderer, planlægger, udføre og dokumentere vi din sundhedsfaglige indsat, ud fra dine individuelle planer og indsatsområder.​

Ved behov kan vi deltage i det tværfaglige samarbejde omkring dig, sammen med f.eks. hospital, den kommunale hjemmesygepleje, egen læge og støtter op om de sundhedsfaglige indsatser omkring dig.

Vi har fokus på præcist dine behov, så vi hurtigst muligt kan sætte målrettede sundhedsfaglige indsatser i gang og dermed undgå, at din helbredstilstand forværres med risiko for tab af funktionsevne og indlæggelse.​


Udover at være tæt på dig som beboer er vi med til at sikre den generelle viden på det sundhedsfaglige område på Parkvænget. Vi har ansvaret for at opdatere kliniske vejledninger, kompetenceudvikling - og undervisning af personalet, samt medansvar for at sikre dokumentationen på Parkvænget.​