Sundhedsfaglig sparring og støtte

​Sundhedsfaglig sparring 

​Parkvænget har en sundhedsfaglig leder, som bidrager til den sundhedsfaglige rehabiliterende indsats, når du bor på Parkvænget.

Den sundhedsfaglige har viden, kompetencer og erfaring, hvilket sikrer dig en høj kvalitet under dit ophold på Parkvænget.

Lederens opgave består i at støtte dig i at anvende og udvikle egne ressourcer fysisk, psykisk og socialt i dit hverdagsliv, med samtidigt udgangspunkt i din sundhedstilstand, medicinske behandling samt sociale forhold.​

Samarbejdet med dig kan bestå af enten individuelle forløb, gruppeforløb eller en kombination – alt efter dine behov, ønsker og mål.

​​

Ved behov kan vi deltage i det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde omkring dig, sammen med f.eks. hospital, den kommunale hjemmesygepleje eller egen læge, hvor vi støtter op om de sundhedsfaglige indsatser omkring dig.

Der er fokus på præcist dine behov, så vi hurtigst muligt kan sætte målrettede sundhedsfaglige indsatser i gang og dermed undgå, at din helbredstilstand forværres med risiko for tab af funktionsevne og indlæggelse.​