Samarbejde og netværk

Dit netværk er vigtigt, når der skal samarbejdes om at komme sig og få det bedre. Dit netværk kan være familie, venner, kæreste, arbejdskollegaer eller personer, som du har kontakt til på anden måde. For at have et godt samarbejde, må der være en god dialog, samt forståelse for hinandens perspektiver og meninger. Den gode dialog skabes ved at mødes og lære hinanden at kende, både i hverdagen og til sociale arrangementer i huset.

Parkvænget afholder forskellige fællesarrangementer året igennem, blandt andet en sommerfest, julemarked, kreative workshops og foredragsaftener.

Er der ønsker eller forslag til et arrangement, kan Parkvænget kontaktes på mail parkvaenget@glostrup.dk eller telefon 45 11 70 65.

Tavshedspligt

​Medarbejderne i Parkvænget er underlagt regler for tavshedspligt. Det er vigtigt for alle parter, at du kan regne med medarbejdernes fortrolighed. Derfor er alle oplysninger der formidles, aftalt med dig. Medarbejderne er opmærksomme på, at det kan være vanskeligt at være i et netværk til en person med en alvorlig sindslidelse, og både medarbejderne og ledelsen vil støtte og vejlede, hvor de kan.