Tilbud om beskæftigelse under §103 i serviceloven

Beskyttet beskæftigelse

Hos Parkvænget har vi forskellige tilbud om beskæftigelse under §103 i serviceloven. Vi er et socialpsykiatrisk bosted for psykisk syge borgere, der typisk visiteres fra kommuner på Sjælland, som for eksempel Glostrup og København, men vi tager også imod borgere fra resten af landet.

Det beskyttede værksted

Vi har et værksted, der tilbyder beskyttet beskæftigelse efter lov om social service paragraf 103 til førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. Vores værksted har et socialt fokus, og her tilbyder vi meningsfuldt arbejde i trygge rammer med tæt og grundig oplæring samt støtte til arbejdsopgaver, når eller hvis der er behov for det.

Der arbejder maksimum fem medarbejdere om dagen i vores beskyttede værksted, og der er ansat en værkstedsleder, der arbejder sammen med medarbejderne. 

Værkstedslederen er håndværksmæssigt uddannet og har en efteruddannelse inden for motivation på akademiniveau.

​På vores værksted er der desuden også ansat en førstemand, som vil stå for at varetage særlige opgaver i tilfælde af værkstedslederens fravær. Vores førstemand er ansat i et puljefleksjob 10 timer om ugen.

Læs brochure her.

Når arbejdskraften er ønsket, ventet​ og nødvendig

Læs artikel her.

Kontakt os for yderligere information om beskæftigelse under §103

Du er velkommen til at tage kontakt til os, hvis du har behov for yderligere information om vores tilbud om beskæftigelse under §103 for førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere.

Vores værksted er beliggende i Glostrup, og vi henvender os derfor hovedsageligt til borgere i vores eget lokalområde, København og det øvrige Sjælland, som leder efter beskyttet beskæftigelse