Beskæftigelse i køkkenteamet

Indledende møde om ansættelse

Hvis du ønsker at komme i arbejde, er den første kontakt med udviklingsteamet et introduktionsmøde. Her deltager du, din kontaktperson (hvis du ønsker dette), en mentor og udviklingsleder fra udviklingsteamet. Mødets formål er at afklare hvilket arbejde du ønsker. Hvis der er et match mellem dig og udviklingsteamet inviteres du til et Dialogmøde.

​Dialogmøde

På Dialogmødet udarbejder du din jobbeskrivelse med udgangspunkt i de aftalte arbejdsopgaver og dine kompetencer og erfaring. Dine arbejdstider, antal arbejdsdage om ugen, eventuelle skånehensyn og de generelle ansættelsesvilkår, bliver også aftalt på Dialogmødet

Opfølgningsmøde

Har du brug for opfølgning på din ansættelse har du mulighed for at mødes med din leder, kontaktperson og din mentor. Opfølgningsmøders formål er at fastholde dig i dit arbejde.

Beskæftigelse i køkkenteamet

​Ønsker du at arbejde i køkkenteamet kommer du til at indgå i et team med 5 andre medarbejdere. Du kan forvente at du skal arbejde selvstændig med de opgaver som du varetager. Alle i køkkenteamet har faste arbejdsdage og arbejdstider.

Ulønnet praktikperiode

Alle ansættelser begynder med en tre måneders ulønnet praktikperiode. I denne periode taler din leder og du kontinuerligt sammen og vurderer dine arbejdsopgaver efter din arbejdsevne. 

Krav til hygiejnekursus

​Inden for et år er der krav om, at du gennemfører et hygiejnekursus.