Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Visitation til ophold efter §108 og §107

Der kan visiteres til Parkvængets boliger via visitationsskema på hjemmesiden.  Du skal bruge det samme skema, uanset om der ansøges om et ophold efter §107 eller §108 i Serviceloven.

Skema findes både på forsiden og til højre på denne side.

Midlertidigt ophold §107

​Sagsbehandler kan visitere til en midlertidig bolig §107, når der ønskes:

  • Afdækning af fremtidig boform
  • Tilbud om støtte til mestring af hverdagsliv
  • Tilbud om efterværn efter endt ophold på Parkvænget

Længerevarende ophold §108

Sagsbehandlere kan visitere til et længerevarende ophold §108, når en borger har brug for varig kompenserende indsatser. Der kan læses mere om Parkvængets målgruppe og tilbud på Tilbudsportalen.dk 

​Alle der ønsker at bo på Parkvænget, skal være indstillet på at arbejde på at minimere et evt. misbrug. Det er ikke muligt at blive visiteret til ophold på Parkvænget, når en borger har udadreagerende affærd.

Visitationsudvalget tager individuelt stilling til, om en kommende beboer kan flytte ind på Parkvænget.​

Alle ansøgninger sendes til visitationsudvalget i Social Service på mail social.service@glostrup.dk 


Udvalget tager hurtigst muligt tager stilling til ansøgningens indhold.

Når ansøgningen er behandlet, kontaktes sagsbehandler, som evt. inviteres sammen med den kommende beboer (og netværk), til en indledende samtale på Parkvænget.

Visitationsskema (DOC fil)

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 45117065

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os