Parkteamet et §103​ tilbud

Kom på besøg

​Borgere der har lyst til at prøve kræfter med beskyttet beskæftigelse, kan tage kontakt til leder af tilbuddet Parkteamet, Gitte Jensen på 21396258. Hvis der er et godt match ved besøget, kan visitationsskema udfyldes og ansøgning sættes i gang af sagsbehandler.

Krav til ansættelse

Borgere der ønsker ansættelse på værkstedet, skal minimum kunne arbejde fire timer om dagen og være fysisk mobile. Der er ingen forventninger om håndværksmæssige forudsætninger, disse kan læres i samarbejde med kollegaer og driftsleder.

Få ansatte med tilrettelagt støtte

​Borgerne må forvente at arbejde sammen med 5 kollegaer om dagen. Værkstedsleder tilrettelægger opgaver i forhold til den enkelte medarbejder via arbejdspakker. Der er ingen krav til at kunne læse eller skrive.

Dialog- og opfølgningsmøder

Der afholdes årligt dialogmøder, hvor fx sagsbehandler, kontaktperson, medarbejder og værksteds​leder mødes. Det er udviklingsleder der faciliterer møderne. På dialogmøder drøftes den ansattes trivsel, arbejdsopgaver og samspil med kollegaer. Udviklingsleder udarbejder statusdokument til myndighed efter mødet.

Opfølgningsmøder afholdes internt mellem værkstedleder, borger og udviklingsleder. Her justeres indsatsen, hvis der er udfordringer i forhold til fastholdelse af borgeren i beskæftigelse. Ved større ændringer kontaktes sagsbehandler af udviklingsleder.

​Dokumentation af ydelsen​

Ansatte, der har bopæl i Glostrup kommune, må forvente at værkstedsleder dokumenterer ugentligt i forhold til borgerens delmål for beskæftigelse. På Parkvænget kobler den rehabiliterende indsats og borgernes mål sig til følgende:

  • At medarbejderen kan udføre arbejdsopgaver selvstændig
  • At medarbejder indgår aktivt i et socialt arbejdsfællesskab
  • At medarbejderen kommer sig personligt eller socialt

​​

Send din ansøgning til udviklingsleder Gitte Jensen: gitte.jensen4@glostrup.dk