Information om §103​

Kom på besøg

​Borgere der har lyst til at prøve kræfter med beskyttet beskæftigelse, kan tage kontakt til værkstedsleder Martin Petersen. Der er bedst mulighed for at få fat i værkstedslederen mellem 8.30-9.30 om morgenen, inden medarbejderne møder på arbejde.

Værkstedsleder opfordrer altid interesserede borgere til at komme på et uforpligtende besøg og se værkstedet og hilse på de andre medarbejdere. Hvis parterne oplever et godt match, kan visitationsskema udfyldes og ansøgning sættes i gang.

Krav til ansættelse

Borgere der ønsker ansættelse på værkstedet, skal minimum kunne arbejde fire timer om dagen og være fysisk mobile. Der er ingen forventninger om håndværksmæssige forudsætninger, disse kan læres i samarbejde med kollegaer og driftsleder.

Få ansatte med tilrettelagt støtte

​Borgerne må forvente at arbejde sammen med 4-5 kollegaer. Værkstedsleder tilrettelægger opgaver i forhold til den enkelte medarbejder. Der er ingen krav til at kunne læse eller skrive.

Dialog- og opfølgningsmøder

Der afholdes årligt dialogmøde, hvor fx sagsbehandler, kontaktperson, medarbejder og værksteds​leder mødes. Det er udviklingsleder der faciliterer møderne. På dialogmødet drøftes den ansattes trivsel, arbejdsopgaver og samspil med kollegaer. Udviklingsleder udarbejder statusdokument til myndighed efter mødet.

Opfølgningsmøder afholdes internt mellem værkstedleder, borger og udviklingsleder. Her justeres indsatsen, hvis der er udfordringer i forhold til fastholdelse af borgeren i beskæftigelse. Ved større ændringer kontaktes sagsbehandler af udviklingsleder.

​Dokumentation af ydelsen​

Ansatte, der har bopæl i Glostrup kommune, må forvente at værkstedsleder dokumenterer ugentligt i forhold til borgerens delmål for beskæftigelse. På Parkvænget kobler den rehabiliterende indsats og borgernes mål sig til følgende:

  • At medarbejderen kan udføre arbejdsopgaver selvstændig
  • At medarbejder indgår aktivt i et socialt arbejdsfællesskab
  • At medarbejderen kommer sig personligt eller socialt

Visitation

Hent visitationsskema til §103 beskæftigelse her​

Hent visitationsskema her​

Send din ansøgning til udviklingsleder Gitte Jensen: gitte.jensen4@glostrup.dk