Konsulenter, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere

 • Psykiatrisk Center Glostrup
 • SOSU C
 • UCC – pædagoguddannelsen
 • Praktiserende læger
 • Bostedteam
 • ALFA København
 • Sundhedsfællesskabet - Idrætsforening for psykisk sårbare
 • Netværk med andre botilbud
 • Glostrup Kommune
 • Center for Konfliktløsning
 • Sexolog
 • Supervisorer
 • Sygeplejerske​