Parkvængets tilbud

Målgruppen

Parkvængets primære målgruppe er mennesker, der har alvorlige psykiatriske udfordringer med forandret virkelighedsopfattelse, angst og depression. 

Kerneopgave

Parkvængets kerneopgave er at tilbyde rehabiliterende ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven. 

Boformer

Parkvænget tilbyder boformer efter Servicelovens §107 og §108.

Der kan bo 58 borgere på Parkvænget fordelt på botilbuddets 4 enheder. 

Betingelser for ophold

Borgere der ønsker at blive visiteret til en bolig på Parkvænget må ikke være aktivt misbrugende. Opstår der misbrug i perioden, hvor borgeren bor på Parkvænget, skal borgeren være indstillet på at mindske misbrug i samarbejde med Parkvængets medarbejdere og samarbejdspartnere fx. ALFA København. 

Vold og trusler om vold accepteres ikke på Parkvænget, hverken mellem beboere eller mellem beboere og medarbejdere. Parkvængets medarbejdere kontinuerligt opdateret på ny lovgivning på området og arbejder forebyggende med vold og trusler om vold.  

​Der er klare retningslinjer for vold og trusler på vold for medarbejdere, som også drøftes med Parkvængets beboerråd, medarbejdere og ledere. 

Sociale tilbud​

Botilbud: § 108
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg, eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Botilbud: § 107

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.​