Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Rehabilitering

Rehabilitering - et samarbejde

​Parkvængets medarbejdere arbejder rehabiliterende og har fokus på at skabe en recoveryunderstøttende praksis. Det betyder at den psykosociale indsats altid er et samarbejde mellem beboer og medarbejder. Det konkrete rehabiliteringsforløb planlægges bl.a. via beboerens delmål.


Rehabilitering - et fokus på den enkelte

Beboerne på Parkvænget har ikke nødvendigvis de samme udfordringer i deres liv og det har medarbejderne respekt for. I Parkvænget planlægges alle rehabiliteringsforløb derfor med et individuelt forkus. Det er beboeren og denne personlige mål der er i centrum. Nøgleordene er mening i liv, mestring af liv og nytænkning af livet.

​​

Rehabilitering - et tværfaglig samarbejde

Parkvænget har ansat forskellige faggupper til at varetage de socialfaglige og sundhedsfaglige opgaver. På enhederne arbejder der fx social- og sundhedassistener, pædagoger, sygeplejersker og ergoterapeuter. Det er et grundvilkår for alle medarbejder at de arbejde med at skabe udviklingsstøttende relationer til beboerne. At arbejde relationelt betyder at medarbejderne er nysgerrige og undersøgende i forhold til beboernes ønsker og perspektiver på eget liv.


Alle medarbejdere på Parkvænget arbejder ud fra den overbevisning, at psykiske lidelser er periodevise forstyrrelser og det er muligt at komme sig. For at det er muligt at komme sig må beboeren selv, medarbejderne og lokalsamfundet arbejde sammen.

Rehabilitering i hverdagen

​Rehabilitering på Parkvænget tager udgangspunkt i beboerens personlige mål og mestring af livet. Rammen omkring samarbejder er planlagte og målrettede aktiviteter, der kan justeres og altid evalueres efter en tidbestemt periode

 

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 45117065

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os