Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Kompetenceudvikling af medarbejdere

Bred kompetenceprofil

Parkvængets ledelse priorierer efteruddannelse af medarbejderen højt og gennem årerne har hvert team oparbejdet en bred kompetenceprofil. I øjeblikket har medarbejderne gennemført følgende uddannelser: 

* Dialektik affærdsterapi (DAT)

* Uddannelse som meditationsCoach (Heart Math)

* Uddannelse som Maindfulness instruktør  

* KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret anerkendende pædagpgik)

* Specialistuddannelse for psykologer

* Uddannelse i pædagogisk massage

* Kommunomuddannelse for administrativ personale

* Vejlederuddannelse

* Diplomuddannelse i ledelse

* Narrativ lederuddannelse fra DISPUK

* Narrativ konsulentuddannelse fra DISPUK

* Supervisoruddannelse fra Inpraksis

* Åben dialog uddannelse

* Uddannelse i løsningsfokuseret samtale

* Ryge STOP uddannelse

* MED uddannelse

* Tillidsmandsuddannelse

* AMR kursus

Udover ovenstående uddannelser gennemfører alle enhedsmedarbejder på botilbuddet, Parkvængets        interne uddannelse i teoretisk praksis. Du kan læse mere om den interne uddannelse her.

Medarbejderne fortæller

                       ​Maria

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os