Forpligtende samarbejde

Det indledende samarbejde

Ved indflytning i en bolig afholdes en indledende samtale, hvor kommende beboer, medarbejder og sagsbehandler afklarer og præciserer, hvad formålet med opholdet er. Derefter fastlægges de konkrete mål, der skal arbejdes med på kort og lang sigt.

Midlertidigt ophold §107

Når opholdet på Parkvænget er midlertidigt, vil de mål der arbejdes med være specifikke, målbare, gensidigt accepteret, realistiske og tidsafgrænsede. Det er en nødvendighed når opholdet er af kort varighed.

​Målene der arbejdes med, skal senest fastlægges under den indledende samtale med sagsbehandler, beboer og medarbejder. 

Vigtig information

Der er ikke alle beboere i de midlertidige boliger, der er tilknyttet en behandlende psykiater. Inden indflytning skal medarbejdere og beboer derfor lave en individuel aftale omkring hjælp og støtte til medicinsk behandling. Parkvængets medarbejder har gode erfaringer med at få talt grundigt om forventninger til støtte og hjælp til medicinsk behandling.

​Længerevarende ophold §108

​Ved længerevarende ophold, arbejdes der med personlig eller social recovery, hvor beboeren selv sætter ord på egne ønsker og mål for opholdet. At arbejde denne type målsætning kræver tid, pædagogisk indsigt og forpligtende samarbejde mellem beboere, medarbejder og sagsbehandler. Derfor vil målsætningen for opholdet ofte have en anden karakter, da beboerens udfordringer kan være komplekse og sammensatte. 


Uagtet ophold prioriterer Parkvængets medarbejdere et tæt samarbejde mellem beboer, evt. netværk og sagsbehandler for at indfri de opstillede mål for opholdet. Medarbejdernes erfaringer viser, at planlagte møder mellem medarbejder, beboer og sagsbehandler højner kvaliteten og den fælles forståelse af indsatsen under opholdet på Parkvænget.​

​Evaluering af ophold​

​Undervejs i opholdet afholdes et evalueringsmøder, hvor beboer, medarbejder og sagsbehandler evaluerer arbejdet med de opstillede mål. Sammen afklarer parterne, hvad beboer og medarbejder skal arbejde videre med i den resterende del af opholdet. 

Ved opholdet afslutning evaluerer beboer og eksterne samarbejdspartnere opholdet via spørgeskemaer. Spørgeskemaerne bruges til at kvalificere medarbejdernes fremtidige arbejde med de midlertidige boliger.