Sundhedsfaglig dokumentation​

Personalet på Parkvænget, bruger dokumentationssystemet CURA til den sundhedsfaglige dokumentation. Som kontaktperson laves der i samarbejde med beboeren, blandt andet en helhedsvurdering af beboerens sundhedstilstand. Den tager udgangspunkt i de 12 sygeplejefaglige problemområder, og evalueres sammen med beboeren løbende hen over året. Hver 3 måned laver kontaktpersonen og Parkvængets sundhedsfaglige team, en kvalitetssikring af problemområderne og den dokumentation der oprettet er under hvert problemområde.

De 12 sygeplejefaglige områder dækker fx over:

 • beboerens funktionsniveau
 • beboerens fysiske formåen
 • problemer med hud og slimhinder
 • beboerens kommunikation
 • beboerens psykosociale forhold
 • respiration og cirkulation
 • seksualitet
 • smerter og sanseindtryk
 • søvn og hvile
 • viden og udvikling
 • udskillelse af affaldsstoffer

Medarbejderne er forpligtet til at undersøge hvordan tilstanden er hos den enkelte beboer og dokumentere hvis der er afvigelser. 

Instrukser på sundhedsområdet

Personalet på Parkvænget arbejder desuden efter en række sundhedsfaglige instrukser, som beskriver hvordan de sundhedsfaglige opgaver skal udføres. Disse instrukser er med til at højne beboernes patientsikkerhed, samt at sikre at alle medarbejdere på Parkvænget arbejder og dokumenterer efter Sundhedslovens retningslinjer.   

Det sundhedsfaglige team på Parkvænget​

Maiken Pihl er sundhedsfagligleder på Parkvænget og samarbejder tæt med de 4 sundhedsfaglige superbrugere og sundhedsmedarbejder Kim Nielsen. 

Systemisk opfølgning på sundhedsfaglig dokumentation ​

Sundhedsmedarbejder Kim mødes hen over året med alle enhedsmedarbejdere og gennemgår og sparrer omkring de 12 sygeplejefaglige problemområder. Her drøftes dokumentationen og der tages stilling til hvorvidt der skal ændres i praksis. Sundhedsmedarbejderen sikre også at der er indhentet og dokumenteret diverse samtykker som Sundhedsloven foreskriver​.