Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Psykolog og sexolog

Parkvænget har ansat 2 psykologer. Den ene psykolog arbejder 16 timer og har træffetider 2 gange om ugen. Parkvængets anden psykolog arbejder 30 timer og kan mødes med dig fra tirsdag til fredag. Begge psykologer er organiseret i Parkvængets Aktivitets- og Udviklingsteam.

Individuelle samtaler

Parkvænget psykologer der tilbyder individuelle samtaler til beboerne. Det er dig, der bestemmer indholdet af samtalerne og hvad de ønsker at tale om og arbejde med. Når du henvender sig med ønske om et samtaleforløb, aftaler du og psykologen sammen, hvor ofte samtalen skal finde sted. Psykologen har tavshedspligt, men det er muligt, at inddrage relevante medarbejdere (fx kontaktpersoner) i forløbet, såfremt det er dit ønske.
En samtale varer ofte en time og et forløb kan vare fra 1-10 gange, hvorefter forløbet evalueres.

Der kan være venteliste til samtale med Parkvængets psykologer.

Åben dialog møder

En medarbejder fra hver enhed har gennemført Åben Dialog uddannelsen i Århus. I samarbejde med Parkvængets ene psykolog er der iværksat åben dialog møder, hvor du, dine beboernes pårørende og en medarbejder du er fortrolig ned drøfter dine drømme, ønsker og mål for fremtiden. 

Dialogmøder

Parkvængets ene psykolog afholder dialogmøder med interesserede beboere og medarbejdere for at styrke dialogen og samarbejdet mellem parterne. På dialogmøderne kan alle relevante samarbejdspartnere deltage og sammen deles der viden om beboerens ressourcer og styrker. Som et forsøg tilbydes alle nyindflyttede beboere en dialogsamtale sammen med psykolog og enhedsmedarbejder, sådan at rammerne for det kommende samarbejde kan klarlægges i fælleskab. 

Handleplansprojekt

Parkvængets ene psykolog er en del af et mindre projekt, hvor udvalgte beboere og medarbejdere samarbejder omkring beboerens handleplansmål. Handleplansprojektet har til formål at styrke beboerens empowerment ved at sætte fokus på beboerens ønsker til mål for eget liv. 

Du har også mulighed for at blive del af projektet.

​Sexologisk rådgivning

Parkvænget tilbyder alle beboere sexologisk rådgivning med seksualvejleder Charlotte Englund. Hun kommer i huset hver anden torsdag, hvor beboerne selv aftaler samtaler med hende. Seksualvejlederen taler med beboerne om temaer som singleliv, parforholdsproblemer, seksuelle hjælpemidler, relevant litteratur og/eller film. Der er også mulighed for at tale om, hvordan medicin kan påvirke den enkeltes seksualitet og hvordan bivirkninger kan reduceres eller helt undgås. Alle samtaler mellem seksualvejleder og beboer er fortrolig.

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os