Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Peer uddannelse til beboere i beskæftigelse

​Ny uddannelse til beboere

Udviklingsteamet går i gang med at lave en ny peeruddannelse til beboere i beskæftigelse. Lønnet peermedarbejder Joy Nielsen og faglig koordinator Jakob Rothstein er tovholdere på uddannelsen.​

Joy har tidligere været ansat som kontaktperson på enheden Øst Første og vil i de næste 3 måneder være allokeret til peeruddannelsen.​ 

Frivillig peers

I forbindelse med udviklingen af Parkvængets Peeruddannelse for beboere i beskæftigelse, har 3 beboere meldt sig som frivillige Peers. De bidrager til udviklingen og afholdelse af 3 Workshops på Peeruddannelsen. Sammenlagt kommer Peeruddannelsen til at bestå af i alt 6 Workshops, som indeholder forskellige temaer indenfor personlig og social recovery, koblet sammen med et beskæftigelses rettet perspektiv.

Fælles for de frivillige peers, er at de motiveres af at gøre en forskel for en anden psykisk sårbar person, da det – som de siger: ”giver en glæde og tilfredshed at hjælpe andre i deres recovery proces”. Samtidig opnår de frivillige Peers en kompetenceudvikling, indenfor de metodiske tilgange til Peer-støtte, samt personlig og social recovery.  Allerede på første udviklingsmøde, er det tydeligt at mærke lysten og engagementet til at dele ud af egne levede erfaringer, da der blev brainstormet på idéer til indhold, samt øvelser til de kommende workshops. Udover et ugentlig udviklingsmøde med de tre frivillige peers, peermedarbejderen og den faglige koordinator, bliver der arbejdet med individuelle opgaver til Workshopsne,  mellem den enkelte peerfrivillige og Joy (peermedarbejderen).

Workshop og peeruddannelse

På baggrund af studier der er lavet om recovery, har forskere fundet frem til fem områder, som enten sammen eller hver for sig, kan gøre personlig recovery muligt. Dem fem områder tilsammen bliver kaldet ​CHIME

  • Forbundenhed (Connectedness)
  • Håb (Hope)
  • Identitet (Identity)
  • Mening i tilværelsen (Meaning in life)
  • Handlekraft (Impowerment)

Peeruddannelsen handler om disse fem områder, og temaerne kobles samtidigt til beskæftigelse. Den sjette Workshop handler om 3 P-modellen: Det professionelle, personlige og private domæne.

Udviklingsgruppen har på nuværende tidspunkt arbejdet med temaerne "mening i tilværelsen" og "forbundethed". Opbygningen på disse workshops har to ben at gå på. Først har vi øvelser, der kobler sig til personlige recovery, og dernæst øvelser der kobler sig til social og beskæftigelsesrettet recovery.

Mening i tilværelsen

På udviklingsmødet, der handler om ’mening i tilværelsen’, arbejder udviklingsgruppen med forskellige øvelser.

En af øvelserne handler om at finde mening i eget liv ved at fortælle om sit liv ud fra billeder.

Billederne kan symbolisere fx kærlighed, musik, natur, fysisk aktivitet og meget andet.

Efterfølgende fortæller hver person om, hvorfor lige netop dette billede giver mening for den enkelte, og hvad det kan fortæller om værdier i personens liv.

Idéen bag øvelsen er, at det kan virke nemmere at tale ud fra et billede, når man skal fortælle om noget så dybt og personligt, som mening i tilværelsen.

Via øvelsen bliver der skabt et fortroligt, anerkendende, forstående og lyttende rum, hvor deltagerne kan spejle sig i hinanden.

En anden øvelser er brainstorm, hvor begrebet "mening i tilværelsen" kobler sig til personers arbejde.

Også denne øvelse, åbner op for mange interessante og forskellige perspektiver på de udfordringer alle kan møde på en arbejdsplads.

Her bliver den enkeltes levede erfaringer og oplevelser, på godt og ondt, lyttet til.

​Forbundenhed i livet

Udviklingsmødet omhandlende “ forbundenhed” har til formål at forsøge at skabe en mere tydelig bevidsthed omkring hvilke områder af sit liv man føler sig mest forbundet til, hvorfor og måske vigtigst, hvad skal der til før at man føler sig forbundet til nogen eller noget. Derudover forsøge at få italesat og reflekteret omkring dette.

Vi laver 2 øvelser som begge handler om begrebet “forbundenhed”

Øvelse 1 kobler sig til følelsen af forbundenhed ift. til forskellige områder af ens liv hvor øvelse 2 kobler sig mere specifikt til ens følelse af forbundenhed ift. til sin arbejdsplads.

Øvelse 1:

Syv områder af livet, nedskrevet på papir, placeres rundt i en cirkel på gulvet.

(familie, kontaktperson, venner uden for Parkvænget, de andre frivillige peers, andre beboere, idrætsklubber/andet uden for Parkvænget og arbejde/kollegaer

1: man placerer sig selv dér hvor man føler sig mest forbundet på en skala fra 1-7 og forklare derefter kort hvorfor.

2: man prioriterer de resterende områder fra 6 til 1

Øvelse 2:

1: Brainstorme højt omkring hvad der skal til før at man føler sig forbundet til arbejdspladsen? Stikord skrives på tavlen.

2: Drøfte hvad man har gjort for at komme til at føle sig mere forbundet til arbejdspladsen?

Håb - du kan komme dig

Her gælder det om at få sat gang i håb og drømme - Uanset hvad dine drømme og håb er, tilhører de dig!

Vi bygger denne workshop op, omkring tre centrale øvelser, der kvalificerer hinanden til næste step.

Vi starter med øvelsen "5 ting jeg vil før jeg dør"​ en lidt anderledes måde at finde drømme, ønsker og håb og mål frem på. Idéen er at nogle af de dine drømme, kan blive til et konkret mål, du kan lave en konkret plan for, hvordan du når.

Ved næste øvelse arbejder vi videre med et mål, vi hver især har udvalgt, ud fra de håb og drømme, der kom frem ved forrige øvelse. Processen kalder vi "Hjerte, Isbjerg og raket".

Hjertet symboliserer de elementer i dit liv, der allerede fungerer nu, ift. det konkrete mål. Isbjerget symboliserer de ting der forhindrer dig i at opnå dit mål. Raketten er målet, der er midlet til at udleve dit håb og drømme.

Ved tredje og sidste øvelse, anvender vi de to foregående øvelser til at lave "håbets sti" , der skal ses som et planlægningsværktøj der tager udgangspunkt i dit håb. Stien følger 9 pejlemærker: 1: Håbet 2: At fornemme målet 3:Fundamentet (nu) 4: Hvem skal involveres? 5: Måder at opbygge styrke på? 6: Udfordringen 7: Plan for de næste 6 mdr. 8: Plan for de næste 3 mdr. 9: Forpligte sig til det første skridt.

Handlekraft i eget liv

Er under udvikling​

Identitet - styrk dig selv

Er under udvikling​

Ny funktionsbeskrivelse for peer-støtte​

Udviklingsleder har udarbejdet ny funktionsbeskrivelse for lønnet peer.

Læs mere her​

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os