Samtalegruppe og peer-arbejde

Gruppe og individuelle forløb

Peermedarbejder (medarbejder med brugererfaringer) opstarter på skift forskellige forløb. Dette i form af gruppeforløb og individuelle samtale forløb som beboere og evt. personale/pårørende kan deltage i.

Begge former for forløb tager udgangspunkt i det enkelte menneske, en recoveryorienteret indsats, CHIME-faktorerne og en forudsætning om at alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med.

Begge former for forløb har til formål at skabe et fortroligt rum, hvor det kan blive muligt at åbne sig, dele positive erfaringer, skabe empowerment og finde håb og mening i livet således at udvikling og personlig recovery kan opstå.

Undervisning af elever

Det er en vigtig opgave for Parkvænget at kunne bidrage til at elever og studerendes fremtidige arbejde med psykisk sårbare mennesker kan være med til at skabe rammer til at forandringer, nye mestringsstrategier og udviklingsprocesser kan opstå.

Elevundervisningen med en peermedarbejder har derfor til formål at tilbyde elever på Parkvænget et alternativt perspektiv på tilgangen til mennesker med psykiatriske diagnoser samt supplere deres faglighed og allerede eksisterende refleksioner omkring det at være sårbar.

Det er hensigten at forsøge at skabe et åbent og reflekterende rum hvor det ikke nødvendigvis er metoder og teori der er den styrende faktor men i højere grad, personlig recovery.

Ideen er at forsøge at skabe en bredere forståelse og nysgerrighed i eleverne således at der i et evt. fremtidigt møde mellem dem og mennesker med sårbarhed kan opstå et lige så fokuseret blik på selve mennesket som på diagnosen.

Derudover suppleres undervisningen med peermedarbejderens egne levede erfaringer med psykisk sårbarhed og hvordan disse kan bruges i arbejdet med andre psykisk sårbare mennesker.

Hvordan arbejder en peermedarbejder f.eks. med at udføre peerstøtte på Parkvænget? Hvilke opgaver har peermedarbejderen og hvilke metoder arbejdes der med?

​​

Hvad er Peer-støtte

”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiatriske lidelser. Peer-støtte skaber bl.a. håb, mod på forandring, handlemuligheder og fremmer derved personlig recovery hos mennesker med psykiske lidelser”

(Projekt peer-Støtte: 2018: 2)

Samtalegruppen har fokus på CHIME

På baggrund af forskningsartikel udarbejdet af Mary Leamy er der fundet fem områder, som enten sammen eller hver for sig, kan gøre personlig recovery muligt. Dem fem områder tilsammen bliver kaldet ​CHIME

  • ​Forbundenhed (Connectedness)
  • Håb (Hope)
  • Identitet (Identity)
  • Mening i tilværelsen (Meaning in life)
  • Handlekraft (Empowerment)