Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Psykolog, sexolog og peerstøtte

Parkvænget har ansat en psykolog der arbejde 3o timere om ugen fra tirsdag til fredag. Psykologen er organiseret i Parkvængets Udviklingsteam. Psykologen er ansat som organisationspsykologisk konsulent, så hun varetager også opgaver sammen med medarbejderne

Individuelle samtaler

Parkvænget psykolog tilbyder individuelle samtaler til beboerne. Det er dig, der bestemmer indholdet af samtalerne og hvad du ønsker at tale om og arbejde med. Psykologen har tavshedspligt, men det er muligt, at inddrage relevante medarbejdere (fx kontaktpersoner) i forløbet, såfremt det er dit ønske.

En samtale varer ofte en time og et forløb kan vare fra 1-10 gange, hvorefter forløbet evalueres.

​Hvis du ønsker en samtale med psykologen skal du kontakte udviklingsleder, som sammen med psykologen vurderer hvornår der er tid til samtaler. Der kan være venteliste til samtale med Parkvængets psykolog.

Sexologisk rådgivning

Parkvænget tilbyder alle beboere sexologisk rådgivning med seksualvejleder Charlotte Englund. Hun kommer i huset hver anden torsdag, hvor beboerne selv aftaler samtaler med hende. Du kan tale med seksualvejlederen om temaer som singleliv, parforholdsproblemer, seksuelle hjælpemidler, relevant litteratur og/eller film. Der er også mulighed for at tale om, hvordan medicin kan påvirke din seksualitet og hvordan bivirkninger kan reduceres eller helt undgås.

Alle samtaler mellem seksualvejleder og dig er fortrolige.

Peerstøtte - motiverende samtaler (MI)

​Parkvænget har et samarbejde med ALFA København, hvor peerstøtte medarbejder taler med beboere. Formålet med samtalerne er at mindske eget misbrug og afklare ambivalens.

Peermedarbejderen kommer 1-2 gange om ugen og der er også mulighed for at tale med peermedarbejderen i et gruppeforløb.

Kontakt udviklingsleder for yderligere information

Konsulenter

Dennis Kirkan.

Uddannet Narrativ misbrugsterapeut og indenfor Den Motiverende Samtale (MI)

Alfa er en privat virksomhed som specialiserer sig i skadeligt forbrug af rusmidler og andre afhængigheder. Deres fokus i arbejdet med de afhængige er de bagvedliggende grunde til det skadelige rusmiddelforbrug. Alfa anerkender menneskets potentiale til at være ressourcefulde, kreative og naturlige. Behandlingskonceptet er derfor indrettet så borgeren 

opnår denne indsigt.

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os