Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Grupper og udvalg

Recoveryværksted​

Parkvængets aktivitetsmedarbejder ​afholder ugentligt recoveryværksted, hvor du og medarbejdere kan drøfte aktuelle temaer i forhold til at komme sig. Når du og medarbejdere mødes, er der mulighed for at udtrykke sig på forskellige kreative måder og bruge værkstedets faciliteter. 


Jeg har jo ikke været sindssyg hele mit liv.
​Af Henrik Olsen

Læs artikel her​

​Innovationsudvalg

Du og medarbejdere har mulighed for at deltage i Parkvængets innovationsudvalg, der arbejder med mental og fysisk sundhed. ​På møderne drøfter vi hvad mental og fysisk sundhed betyder for hverdagens livskvalitet og der er mulighed for at prøve forskellige mindfullness teknikker til at finde indre ro. 

Møderne afholdes en gang månedlig, hver den første tirsdag i måneden.

I år samarbejder innovationsudvalget også med studerende fra Metropol omkring en sundhedsuge, som de studerende og beboerne er med til at udvikle i fællesskab. Sundhedsugen afholdes i efteråret. 

Brugeroplæg

Parkvængets udviklingsleder og udvalgte beboere holder oplæg for interessererede studerende både på og uden for Parkvænget. Vi har fx været på Metropol og SOSU-nord. Du kan kontakte udviklingsleder Gitte Jensen på mail: gitte.jensen4@glostrup.dk for yderligere oplysninger.

Beboerrådet

Parkvænget har et beboerråd, der mødes en gang om måneden og drøfter relevante temaer fra Parkvægnets Drift- og Udviklingsaftale.

Det er beboerrådets opgave at videreformidle på beboermøderne, hvad der tales om i beboerrådet.

Der er 8 medlemmer af beboerrådet og 2 ledere. Der skrives referat af alle møder som deles rundt i huset til repræsentanterne. 

Sølundudvalg

​Hver år tager Parkvængets beboere og medarbejdere på Sølund festival og dette arrangement kræver planlægning og koordionering, som beboere og medarbejdere samarbejder om. Gruppen mødes også og fejre minderne fra de fede koncerter og spiser mad sammen. 

Skolen for recovery

Når du bor på Parkvænget har du mulighed for at deltage på Skolen for Recovery, der er startet op af Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery har fokus på uddannelse fremfor behandling. Deltagerne kan melde sig til en række af kurser, hvor de bliver undervist af mennesker med både brugererfaringer og faglige erfaringer. Formålet med deltagelsen i skolens kurser er, at skabe nye relationer og netværk og dele viden om at arbejde med personlig recovery.

Gal eller genial.

Af Kim F.

Læs artikel her​

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os