Parkvængets værksted

Åbningstider

Parkvængets værksted er et aktivitet- og samværstilbud til alle Parkvængets beboere.

Værkstedet har åbent alle ugens dage og Parkvængets udviklingsteam arbejder på skift i værkstedet med forskellige aktiviteter. 

Der arbejdes med udgangspunkt i CRAFT-psykologi.

​I værkstedet kan der bl.a. producere glaskunst, males og laves smykker og keramik. ​

Værkstedet har åbent alle hverdage kl. 10-12 og kl. 13-15 (der kan være ændrede åbningstider).

Craft-psykologi

Craft-psykologi handler om at iværksætte aktiviteter, der fokuserer på at skabe: ​

 • Flow – meningsfuld selvforglemmelse
 • Ro og nærvær – kontrol over opmærksomheden
 • Kapacitet – øget neuroplasticitet og kognitiv formåen
 • Positive emotioner – oplevelse af at frembringe noget meningsfuldt
 • Præstation – oplevelsen af at frembringe noget meningsfuldt


​De sundhedsfremmende effekter kan ses hos mennesker,
​der er udfordret i forhold til:

 • Stress
 • Depression
 • Angst
 • Spiseforstyrrelser
 • Smerter
 • Demens
 • Ensomhed
 • ADHD​

Stress: Langvarig stress er kendetegnet ved at belastningen over længere tid og udfordringer er større end de kompetencer og ressourcer man har til rådighed.

​Langvarig stress er både usund og farlig, da det kan forårsage blodpropper, hjertekarsygdomme, depression og kroniske sygdomme. En af de vigtigste effekter ved craft er netop, at den passionerede fordybelse gør det muligt at håndtere stress og overbelastninger.

Craft udøveres repetitive bevægelser kan fremkalde en afslapningsrespons, som er kroppens modsvar til stress hvor hjerterytmen falder og blodtrykket reguleres, vejrtrækningen finder et roligt leje og niveauet af stresshormoner falder. Kreative aktiviteter kan desuden give et rum, hvor man får mulighed for at aflede negative tanker og dæmme op for rastløshed.

Angst og depression: Processen med at frembringe craft har psykologiske effekter. Fx kan strikningens rytmiske og sensoriske karakter være beroligende med potentielle terapeutiske effekter. Andre craft processer fører til et slutprodukt og alt imens produktet skabes, bliver det et bevis på at noget kan gøres og opnås. 

Alle de små micro-succeser giver positive emotioner, som langsomt kan være medvirkende til at vende en depression. 

Det er forære produkterne til andre, kan give oplevelsen af meningsfuldhed. Succes med craft kan styrke troen på at andre projekter kan lykkes og styrker en positiv tro på fremtiden. Brug af craft aktiviteter som intervention til depressive har vist mange positive resultater og været med til at styrke det sociale netværk. 

Det at være sammen med andre, bliver lettere, hvis man har noget i hænderne og en fælles interesse at snakke om.

Spiseforstyrrelser: Craft kan lindre psykiske sygdomme som anorexia nervosa, da aktiviteterne kan flytte tankerne væk fra negativitet, selvkritik og selvhad til oplevelser med ro og lindring.
​​
Læs mere om CRAFT-psykologi her

Smerter: Craft kan flytte fokus fra kroniske smerter. Når vi er i flow, frigives blandt andet stoffet anandamid, som kan mindske følelsen af smerte, samtidig oplever mange at de glemmer deres smerter for en stund, fordi de bliver opslugt af noget andet. Oplevelsen af mening, håb og mestring giver en bedre livskvalitet, hvilket har en overordnet lindrende virkning på smerter.

Demens: Forskning og studier har vist, at Craft bremser og udsætter udviklingen af demens, da craft udfordrer hjernen kognitivt og holder hjernen i gang. Fingrene er forbundet med mange nervebaner og når finmotorikken er i brug, dannes nye synapser i hjernen, det stimulerer altså hjernen positivt at bruge hænderne.

Ensomhed: Craft kan reducere ensomhed og social isolation. Craft kan være katalysator for samtaler i fællesskaber der repræsenterer et ”ikke-truende” kommunikationsrum, hvor man ikke nødvendigvis behøver at have øjenkontakt og hvor fokus er på aktiviteten og ikke på personen. Det at være sammen om at dyrke en fælles interesse, kan være udviklende for nye venskaber.

ADHD: ADHD kan påvirke hjernens evne til at regulere opmærksomhed, impulskontrol og aktivitetsniveau, som kan være for højt/lavt. Ved at udøve craft, trænes evnen til at holde fokus og fuldføre delprocesser, samt at finde ro, da opmærksomheden er på nuet i aktiviteten. De klare mål og regler man kan opstille for en opgave, skaber mulighed for hurtig succes. Repetitionen som hænderne udfører, stimulerer nervesystemet og får kroppen til at falde til ro.

Handlingstillid og micro-succeser

Self-efficacy/handlingstillid: Gennem små microsucceser styrkes troen på, at man også kan lykkes andre steder og med andre handlinger i tilværelsen. At træne noget svært, som endes med at lykkes, er med til at ændre selvopfattelsen og de små microsucceser danner dermed grobund for øget selvtillid.

Handlingstillid kan trænes og opbygges af:

Succesoplevelser: At registrere hverdagens mange små microsucceser.

Rollemodeller: Man ser hvordan andre lykkes med noget og bliver inspireret.

Feedback: Andres opmuntring og konstruktive feedback fremhæver evner man måske ikke troede man havde

Selvindsigt: At kende sine egne fysiske og emotionelle signaler

Workshops i værkstedet

Flere gange om året afholdes forskellige workshops i værkstedet. Ofte kobler workshops sig også til årstidernes traditioner fx jul og påske.​

Oplæg til beboere i værkstedet

Flere gange årligt inviterer medarbejdere og beboere oplægsholdere til Parkvængets værksted for at inspirere beboere til nye projekter. Sidst havde værkstedet besøg fra Klintegården, hvor en beboer fortalte om hvordan hverdagsmotion har ændret hendes vaner og liv. ​

Salg og udstilling af produktion

Medarbejdere og beboere arbejder på at finde organisationer og firmaer der vil udstille Parkvængets kunst. I øjeblikket udstiller Parkvænget i Fritidscenteret.​ Vil du gerne have udstillet Parkvængets glaskunst så kontakt udviklingsleder Gitte Jensen på 21396258.

Betina og værkstedet

Betina kommer hver uge i værkstedet og hækler på sine tasker som kan bruges til vandflasker og mobiler.

I denne artikel fortæller Betina om hvordan hun har det med at lave håndarbejde og hvorfor hun trives med det.

​​

Læs her om Betinas håndarbejde i denne artikel