​Samarbejde mellem dig og din kontaktperson - din sundhed

Som beboer på Parkvænget har du et tæt samarbejde med din kontaktperson, om din mentale og fysiske sundhed. Jævnfør Sundhedslovens retningslinjer, er der klar regler for hvad din kontaktperson skal tale med dig om. Det kan handle om forskellige typer af samtykker f.eks. hvad må vi sige til hvem, hvad med genoplivning, hvordan du mestre din hverdag, hvad med din medicin og hvordan tager vi hånd om en eventuelt somatisk sygdom.

Du vil sammen med din kontaktperson, lave en helhedsvurdering af din sundhedstilstand. Her vil der blive taget stilling til aktuelle og potentielle problemer, ud fra de 12 sygeplejefaglige problemområder. Disse vil blive indskrevet i Parkvængets dokumentationssystem, som en del at Sundhedslovens retningslinjer. Din kontaktperson vil gennem året løbende evaluerer problemstillingerne sammen med dig, og hver 3 måned vil der blive lavet en kvalitetssikring af den dokumenteret indsats på hver problemområde. Kvalitetssikringen sker i samarbejde med din kontaktperson og Parkvængets sundhedsfaglige team, og medvirker til at højne din patientsikkerhed.

​Bostedsteamet og Parkvænget samarbejder

Parkvænget er en del af Projekt Bostedsteam, hvor Parkvænget og Region Hovedstadens medarbejdere samarbejder omkring din behandling. Parkvænget har tilknyttet en psykiater og 2 akut sygeplejersker, der har samtaler med alle beboere ugentligt. Formålet er blandt andet at sikre færre indlæggelser og sikre stabilitet i den medicinske behandling.

Mindfullness - mental sundhed

Parkvænget har en uddannet mindfullness ​instruktør, der kan lave individuelle og/eller gruppe forløb for dig som ønsker at finde indre ro. Instruktøren afholder også faste ugentlige sessioner med mindfullness for alle der bor på Parkvænget.

NADA - øreakupunktur (National Acupuncture Detoxification Association)

Flere medarbejdere på Parkvænget er uddannet i brug af NADA-modellen. NADA er en recovery-model baseret på øreakupunktur, der kan modvirke afhængighed og psykiske problemer. Metoden anses for at være bivirkningsfri, og er et alternativ eller supplement til beboernes medicinske behandling. Du skal blot kontakte en medarbejder, så hjælper denne dig med at få sat nålene i.

​​