Fleksjob, den fleksible indgang til et arbejde

Medarbejdere i fleksjob løser konkrete opgaver​

Parkvænget tilbyder medarbejdere ansættelse, selvom de har varigt nedsat funktionsevne. Når en medarbejder bliver ansat i et fleksjob på Parkvænget, får denne en kontrakt og jobprofil, der tydeligt beskriver hvilke konkrete opgaver medarbejderen varetager. I et fleksjob betaler Parkvænget kun for de timer, som medarbejderen er vurderet til at kunne arbejde. Den resterende løn betaler medarbejderens kommune i et løntilskudstillæg. 

Ordinære vilkår og skånebehov

Medarbejdere i fleksjob ansættes på ordinære vilkår. På grund af den varigt nedsatte funktionsevne, kan en medarbejder i fleksjob have behov for særlige skånehensyn. Disse skal fremgå af jobprofilen, sådan at eventuelle uklarhed undgås. Medarbejdere i fleksjob kan ønske at arbejde få timer om dagen. Parkvænget følger de gældende regler på området i forhold til pauser og frokost. 

Varighed af fleksjob

Som udgangspunkt bevilliges et fleksjob 5 år ad gangen. Det er i et samarbejde med jobcenter, personaleleder på Parkvænget og medarbejder, at det vurderes, hvorvidt fleksjob er den rigtige ordning for den ansatte. Personer over 40 år kan få tilkendt et fleksjob permanent, men først efter at medarbejderen har været ansat i en femårig periode. 

Peer-støtte varetages af fleksjobmedarbejder

​Parkvænget har ansat en fleksjobmedarbejder 15 timer om ugen, der tilbyder peer-støtte til beboerne på Parkvænget. Peer-støtte er en medarbejder med levede erfaringer fra psykiatriens tilbud. Formålet med peer-støtte er, at kvalificere Parkvængets rehabiliterende tilbud til beboerne ud fra levede erfaringer - med at være netop bruger. 

I øjeblikket er Parkvængets fleksjob medarbejder, i Udviklingsteamet. 

Beskyttet værksted Parkteamet har en fleksjobmedarbejder

Parkteamet har ansat en fleksjob medarbejder, der arbejder 10 timer i det beskyttede værksted.  Fleksjobmedarbejderen koordinerer arbejdet i teamet og kører også gerne teamet i firmabilen på udekørende opgaver.​