Drifts- og Udviklingsaftale

Denne aftale er indgået mellem lederen for Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug (Johan Kroesen), og forstander for Parkvænget (Lena Haaning). Forstander har ansvaret for at overholde Parkvængets økonomiske ramme og for at målene i denne aftale overholdes. Forstander har dokumentationspligt herfor.

Forstander kan stille forslag til centerchef for Handicap, Psykiatri og Misbrug om justering af aftalens mål. Centerchef og forstander for Parkvænget er forpligtede til at informere hinanden, hvis der sker væsentlige ændringer i ovennævnte forudsætninger elle andre forhold, der på væsentlig måde ændrer mulighederne for at overholde aftalen.

Centerchef støtter forstander i dennes ledelsesmæssige arbejde i form af dialog, ledelsesmæssig sparring og udviklingsmuligheder.

Fokuspunkter for 2020​