Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Parkvængets målgruppe

Botilbuddet henvender sig til voksne med alvorlige psykiatriske problemstillinger, som har brug for daglig støtte til at genvinde funktioner eller udvikle nye. Via samtale med medarbejderne tager beboerne stilling til, hvad hverdagen skal indeholde og hvad fremtiden skal bestå af. 

Der kan bo 58 borgere på Parkvænget fordelt på botilbuddets 4 enheder.


Parkvænget arbejder efter Lov om Social Service og Sundhedsloven. 

​Parkvængets kerneydelse er at tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer jf. Servicelovens formålsbestemmelse §81. 


Formålet med  §81 indsatsen er:

1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,

2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder,

3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og

4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov.

Parkvænget tilbyder derfor forskellige rehabiliteringsydelser i form af pædagogiske og sundhedsfaglige tiltag, som beboerne selv vælger. Disse ydelser kan være tilbud om individuelle handleplaner, deltagelse i udvalg og/ eller fysiske aktiviteter, psykoedukation m.v..

Sociale tilbud​

Botilbud: § 108
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg, eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Botilbud: § 107

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.​

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os