Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Drifts- og Udviklingsaftale

Denne aftale er indgået mellem lederen for Center for Social Service (Johan Kroesen), og forstanderen for Parkvænget (Lena Haaning). Forstanderen har ansvaret for at overholde Parkvængets økonomiske ramme og for at målene i denne aftale overholdes. Forstanderen har dokumentationspligt herfor.

Forstanderen kan stille forslag til lederen for Social Service om justering af aftalens mål. Lederen for Social Service og forstanderen for Parkvænget er forpligtede til at informere hinanden, hvis der sker væsentlige ændringer i ovennævnte forudsætninger elle andre forhold, der på væsentlig måde ændrer mulighederne for at overholde aftalen.

Lederen for Social Service støtter forstanderen i dennes ledelsesmæssige arbejde i form af dialog, ledelsesmæssig sparring og udviklingsmuligheder.

Der er mulighed for at læse Parkvængets Drifts- og udviklingsaftale her

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os