Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Socialfaglig dokumentation

Indsatsformål

Parkvængets medarbejdere har et godt og forpligtende samarbejde med beboernes sagbehandlere. Det er sagbehandler, der beskriver beboernes indsatsformål, som er bestemmende for hvordan kontaktpersoner og beboer samarbejde om delmål.

Indsatsmål og delmål

For at kunne arbejde med de visiterede indsatsformål, samarbejder kontaktperson og beboer om at få opdelt indsatsen i mindre delmål. Parkvængets psykolog, de faglige koordinatorer, kontaktpersoner og beboer deltager på dialogmøder, for at sikre at der bliver udvalgt delmål. 

Alle delmål bliver dokumenteret i Parkvængets dokumentationssystem CURA.

Yderligere delmål

Kontaktperson og beboer kan efter behov opstille nye delmål, som beboeren ønsker at arbejde med. Alle mål kobler sig til beboerens ønsker og behov. I beskrivelsen af delmålene sikre kontaktpersoner at Socialtilsynets kvalitetstemaer og VUM kategorier indgår i delmålene.


Opfølgning på delmål

Kontaktpersoner er ansvarlige for, at der bliver fulgt på på delmålene og sikre at målene hele tiden er relevante at arbejde med. Sikringen af dette sker i et tæt samarbejde med beboeren og med den faglige koordinator, på dokumentationsmøder. 

Kvalitetsikring af dokumentation

Det er de faglige koordinatorer på enhederne, der sikrer at dokumentationen lever op til Parkvængets socialfaglige og sundhedsfaglige kvalitet. Afdelingslederen på enheden er ansvarlig for at dokumentationen lever op til krav fra Socialtilsyn og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Årlige statusmøder

De faglige koordinatorer, kontaktpersoner og beboere deltager i årlige statusmøder, hvor nye indsatsformål drøftes og opnåede indsatsformål afvikles. 

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os