Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Din praktik i Parkvænget

På Parkvænget lægger vi vægt på, at studerende og elever har et godt studiemiljø. Derfor er diskussion og tværfaglig sparring en naturlig del af hverdagen, både på enhederne og elever og studerende imellem. I det tværfaglige studiemiljø udnyttes de forskellige faggruppers kvalifikationer og kompetencer. På den måde skabes rum for faglig refleksion og vidensdeling blandt dig og dine medstuderende. Alle diskussioner og refleksioner bunder i den anerkendende metode, hvor vi fokuserer på muligheder frem for begrænsninger.

Elever og studerende deltager på lige fod med Parkvængets øvrige ansatte i møder. Undtaget fra dette er metode supervision og supervision med ekstern supervisor. Studerende i korte praktikker prioriterer selv deres tid i forhold til vigtigheden i at deltage i møderne

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os