Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Din praktik i Parkvænget

I Parkvænget lægger vi vægt på, at studerende og elever har et godt studiemiljø. Derfor er diskussion og tværfaglig sparring en naturlig del af hverdagen, både på enhederne og elever og studerende imellem. I det tværfaglige studiemiljø udnyttes de forskellige faggruppers kvalifikationer og kompetencer. På den måde skabes rum for faglig refleksion og vidensdeling blandt dig og dine medstuderende. Alle diskussioner og refleksioner bunder i den anerkendende metode, hvor vi fokuserer på muligheder frem for begrænsninger.

Elever og studerende deltager på lige fod med Parkvængets øvrige ansatte i møder. Undtaget fra dette er intern supervision og supervision med ekstern supervisor. Intern supervision planlægges enten som første eller sidste punkt på dagsordenen på personalemøderne. Studerende i korte praktikker prioriterer selv deres tid i forhold til vigtigheden i at deltage i møderne

​Da vi har forskellige faggrupper i praktik i huset, giver det god mening at samle alle elever og studerende til fælles undervisning.

Der er planlagt undervisning hver anden mandag kl. 13.00 – 15.00 med forskellige relevante emner, den modsatte mandag opfordres elever og studerende til at mødes i samme tidsrum, og sammen diskutere og reflektere over oplevelser fra hverdagen.


Da klinik- og praktikperioder har varierende længde, følges elever og studerende ikke som et hold. Undervisningen skal ses som en vidensbank, hvor både studerende, elever, nye medarbejdere og andre interesserede kan deltage og diskutere socialfaglige og relevante temaer fra dagligdagen.  

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os