Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Praktikperiode som social- og sundhedsassistent

Som elev i praktik skal du koble teori og praktik i henhold til målene for perioden.

Du bliver tilknyttet et team med 14–15 beboere og ca. 10 medarbejdere med forskellig faglig baggrund. 1–2 social- og sundhedsassistenter vil være praktikvejleder(e) for dig

Du deltager i de daglige planlægningsmøder, hvor opgaver uddelegeres, dagen planlægges og evalueres. Her også mulighed for vidensdeling og refleksion. Vi forventer, at du forholder dig åbent og nysgerrigt og deltager aktivt med meninger og viden.

Generelt kan man sige, at praktikophold i socialpsykiatrien adskiller sig fra somatikken ved, at man skal ”være” i stedet for at "gøre". Det vil sige, at du som elev skal møde beboerne og være tilgængelig for kontakt. På Parkvænget vægtes relationsarbejde højt, og vi tror på, at man kan skabe relationer på mange forskellige måder - også bare ved at tale og lære hinanden at kende.

De første 14 dage vil din arbejdstid være på hverdage i dagtimerne – denne periode vil være til introduktion, herunder gennemgang af brandskabe m.m.

Resten af praktikken planlægges, så dine arbejdstider svarer til ansatte på Parkvængets. Det betyder, at du kommer til at arbejde i gennemsnit hver 3. weekend og 1–2 aftner om ugen. Arbejde på helligdage kan også være en mulighed.

Den sidste halvdel af perioden forventes du at være med i dækning af aften og weekend i tilfælde af sygdom og fravær.

​På Parkvænget anbefales brug af logbog til refleksion, observation, undren og andet relevant for vejledning og opfølgning. Det forventes, at alle elever udarbejder en kommunikations- eller aktivitetsanalyse og underviser enheden mindst en gang i løbet af perioden. Det individuelle forløb planlægges i samarbejde med vejleder, og det sikres, at I sammen kan holde opfølgende samtale/vejledning hver uge.


Sidst i perioden vil der være mulighed for, i samarbejde med vejleder, at håndtere medicin til udvalgte beboere, og man kan som elev være en del af dækningen i enheden.

Det forventes, at du er engageret i din uddannelse og vil bruge tid på at læse. Du kan i den forbindelse også regne med mulighed for, i et vist omfang, at læse i arbejdstiden efter aftale med praktikvejleder.

Kontakt: Gitte Jensen
Tlf.: 45117065
E-mail: gitte.j@glostrup.dk

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os