Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Klinisk undervisning for ergoterapeut-studerende

Parkvænget modtager bl.a. borgere, der har en svær sindslidelse og dermed aktivitetsproblemer og nedsat funktionsniveau. På enheden Vest stuen, tilbydes omfattende støtte i ADL, og der stræbes imod at beboeren opnår en meningsfuld hverdag. Indsatsen tilgodeser både psykiske, fysiske, sociale og kulturelle aspekter.

I modul 1 følger og deltager den studerende i ergoterapeutens daglige mono- og tværfaglige arbejde. Læringsudbyttet er rettet mod, at den studerende bliver i stand til at foretage en afdækning af ergoterapeuters arbejds- og ansvarsområder. Den studerende skal beskrive elementer af den ergoterapeutiske arbejdsproces og relatere denne til den teoretiske viden, som de har opnået på modulet. De skal gøre det ved observation af ergoterapeuters arbejdsopgaver, samt brug af arbejdsredskabet Interview af en eller flere ergoterapeuter.

Modul 12 retter sig mod ledelse og kvalitetsudvikling i forhold til ergoterapi inden for det social- og sundhedsfaglige område og mod udviklingstendenser i professionen. I modulet arbejdes med dokumentation af ergoterapi som grundlag for at vurdere behov for udvikling af praksis, og for at udøve evidensbaseret praksis.

Generelt kan man sige, at den kliniske undervisning i socialpsykiatrien adskiller sig fra den somatiske klinik ved at man skal ”være” i stedet for at "gøre". Det vil sige, at du som studerende skal være tilgængelig for kontakt med beboerne. I Parkvænget vægtes relations-arbejde højt, og vi tror på, at du kan skabe relationer på mange forskellige mådeogså bare ved at tale og lære hinanden at kende.

Du vil deltage i teamets møder (teammøder, planlægningsmøder og fælles personalemøder) på nær supervision og personalemøder, da disse er teamets fortrolige rum. Derudover deltager du altid i planlægningsmøder (morgen og eftermiddag), hvor teamet planlægger dagen og uddeligerer dagens praktiske opgaver.

Arbejdstiderne, som er ganske fleksible, tilrettelægges med teamet, og efter beboernes behov. Det betyder, at du kan planlægge dine arbejdstider, så du kan lave forskellige aktiviteter med beboerne efter deres ønske. Der er også mulighed for, at du kan arbejde om aftenen i stedet for om dagen, hvis du gerne vil deltage i et specielt arrangement.

Der er mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter, både individuelt og i grupper. Bla. udflugter, motion, mindfulness, madgruppe, café osv. Vi ønsker herigennem at fremme den enkelte beboers udvikling og evnen til at mestre hverdagen og eget liv. Det kan være en god idé som studerende at være opsøgende og tilmelde sig de forskellige tilbud.

Læs Praktikstedsbeskrivelse (PDF)

Kontakt: Gitte Jensen

Telefon: 45117065
Eller e-mail: gitte.j@glostrup.dk

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os