Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Litteratur til inspiration

Bøger om stemmehøring:

Coleman, Ron & Smith, Mike:Stemmehøring – fra offer til sejrherre,PsykoVision, Søborg, 2006. En arbejdsbog der indeholder en række praktiske redskaber, til at arbejde med og få kontrol over sine stemmer.

Romme, Marius & Escher, Sandra:Giv stemmerne mening, Academica, København, 2007. En håndbog for mennesker der hører stemmer. Der er fokus på at finde sammenhænge mellem stemmerne og livshistorien.

Romme, Marius & Escher, Sandra:At leve med stemmer, PsykoVision, Søborg, 2010. Det vigtige budskab er, at stemmerne skal forstås og accepteres. Bogen indeholder desuden 50 recoveryhistorier.

Bøger om tilgange og metoder:

Hummelvoll, Jan Kåre:Helt - ikke stykkevis og delt. Hans Reitzels Forlag, 1997. Lærebog i psykiatrisk sygepleje.

Jensen, Pernille, 2004:Recovery på dansk, Systime Acadmic

Jørgensen, Kim (red.):Kommunikation - for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag, 2012.

Kaaber, Alette m.fl.:Styr livet med personcentreret planlægning, Slotsvænget, Lyngby, 2010. Bogen viser en vej til at gøre sig klart hvor man skal hen i sit liv og hvordan man kommer der hen. En meget anvendelig bog.

Kongaggard, Tøfting, Leif 2016:Multiteoretisk praksis i socialt arbejde, Samfundslitteratur

Holmgren, Anette 2010:
Fra terapi til pædagogik, en brugsbog i naarativ praksis, Hans Reitzels Forlag

Roepstorff, Solveig & Valter, Lisette 2012: Kontaktperson, at arbejde med og for mennesker med sindslidelser, Hans Reitzels Forlag

Simonsen, Erik & Møhl, Bo:Grundbog i Psykiatri, Hans Reitzels forlag, København, 2010. En fremstilling af alle lidelser i ICD-10 og deres behandling. Fremstillingen følger de nyeste retningslinjer.

Smith, Mike:Førstehjælp ved psykoser, PsykoVision, Søborg, 2009. En yderst praktisk og anvendelig bog med mange redskaber og metoder der kan hjælpe især mennesker der hører stemmer.

Topor, Alain:Vendepunkter, Videnscenter for socialpsykiatri, 2002. Fem mennesker, der er kommet sig efter sindslidelser, fortæller hvad der har været afgørende for, at de er kommet sig.

Parkvængets metodehåndbog

​Bøger om personlige beretninger:

Lauveng, Arnhild:I morgen var jeg altid en løve, Akademisk Forlag, København, 2008. En stærk personlig beretning om at komme ind i en alvorlig sindslidelse og at komme ud på den anden side.


Lauveng, Arnhild:Unyttig som en rose, Akademisk Forlag, København, 2009. Med udgangspunkt i personlige erfaringer, fremfører Lauveng det budskab, at det der ikke er nyttigt ofte er afgørende for at komme sig.

Bøger om psykofarmaka:

Gerlach, Jes: Psykofarmaka - Behandling af psykiske lidelser med nervemedicin, PsykiatriFondens Forlag, 2002. En lettilgængelig bog om nerve- og sovemedicin.

Olsen, Inge:Farmakologi, Munksgaard Danmark, 2010. Overskuelig beskrivelse af den almene farmakologi.

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os