Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Information om praktik

Faggrupper i enhedernes team

I din praktikperiode er du en del af et team bestående af forskellige faggrupper, som arbejder tværfagligt om at løse opgaverne i samarbejde med beboerne.


Faggrupperne i enhedernesteam består hovedsageligt af pædagoger og social- og sundhedsassistenter, derudover af social- og sundhedshjælpere og ergoterapeuter. Alle faggrupper bidrager med deres specifikke kvalifikationer og kompetencer i det daglige arbejde.

I hvert team er der en afdelingsleder og en faglig koordinator. En husassistent er tilknyttet hvert team og varetager rengøring i enheden samt serviceopgaver for enkelte beboerne. De faggrupper, der ansættes uden medicinkompetence, opnår denne ved at gennemgå et medicinkursus.


Vi lægger stor vægt på samarbejde på tværs af huset, hvilket sker ved at medarbejdere og ledere indgår i mange forskellige arbejdsgrupper, udvalg, ferieture, m.m.

Forventninger til elever og studerende

På Parkvænget forventer vi: ​

  • at du indgår i et tværfagligt samarbejde i teamet
  • at du samarbejder med beboerne efter deres behov og ønsker, med afsæt i deres handleplan
  • at du kender og arbejder efter Parkvængets værdigrundlag - se i Drifts- og Udviklingsaftalen
  • at du kender til og arbejder efter Parkvængets metodehåndbog
  • at du er opmærksom på, at du arbejder efter Lov om social service
  • at du er opmærksom på, at du arbejder efter Sundhedsloven
  • at du tager ansvar for egen læring og er velforberedt til vejledningstimerne
  • at du deltager i planlagte møder, hvor der er mulighed for refleksion og vidensdeling
  • at du forholder dig åbent, nysgerrigt og deltager aktivt med meninger og viden
  • at du kan skabe relationer til beboerne i løbet af din praktik og afslutte relationen inden udgangen af din praktik

Litteratur til inspiration​

Bøger om stemmehøring:

Coleman, Ron & Smith, Mike:Stemmehøring – fra offer til sejrherre,PsykoVision, Søborg, 2006. En arbejdsbog der indeholder en række praktiske redskaber, til at arbejde med og få kontrol over sine stemmer.

Romme, Marius & Escher, Sandra:Giv stemmerne mening, Academica, København, 2007. En håndbog for mennesker der hører stemmer. Der er fokus på at finde sammenhænge mellem stemmerne og livshistorien.

Romme, Marius & Escher, Sandra:At leve med stemmer, PsykoVision, Søborg, 2010. Det vigtige budskab er, at stemmerne skal forstås og accepteres. Bogen indeholder desuden 50 recoveryhistorier.

Bøger om tilgange og metoder:

Hummelvoll, Jan Kåre:Helt - ikke stykkevis og delt. Hans Reitzels Forlag, 1997. Lærebog i psykiatrisk sygepleje.

Jensen, Pernille, 2004:Recovery på dansk, Systime Acadmic

Jørgensen, Kim (red.):Kommunikation - for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag, 2012.

Kaaber, Alette m.fl.:Styr livet med personcentreret planlægning, Slotsvænget, Lyngby, 2010. Bogen viser en vej til at gøre sig klart hvor man skal hen i sit liv og hvordan man kommer der hen. En meget anvendelig bog.

Kongaggard, Tøfting, Leif 2016:Multiteoretisk praksis i socialt arbejde, Samfundslitteratur

Holmgren, Anette 2010:
Fra terapi til pædagogik, en brugsbog i naarativ praksis, Hans Reitzels Forlag

Roepstorff, Solveig & Valter, Lisette 2012:Kontaktperson, at arbejde med og for mennesker med sindslidelser, Hans Reitzels Forlag

Simonsen, Erik & Møhl, Bo:Grundbog i Psykiatri, Hans Reitzels forlag, København, 2010. En fremstilling af alle lidelser i ICD-10 og deres behandling. Fremstillingen følger de nyeste retningslinjer.

Smith, Mike:Førstehjælp ved psykoser, PsykoVision, Søborg, 2009. En yderst praktisk og anvendelig bog med mange redskaber og metoder der kan hjælpe især mennesker der hører stemmer.

Topor, Alain:Vendepunkter, Videnscenter for socialpsykiatri, 2002. Fem mennesker, der er kommet sig efter sindslidelser, fortæller hvad der har været afgørende for, at de er kommet sig.

Parkvængets metodehåndbog

​Praktik vejleder

Alle praktikvejledere på Parkvænget har erfaring i socialpsykiatrien. Du vil blive tilknyttet 1-2 praktikvejledere, som du har et tæt samarbejde med omkring opnåelse af mål, planlægning af arbejdstider samt deltagelse i aktiviteter og arrangementer i din praktikperiode.
Praktikvejlederens opgave er at skabe rammerne og den nødvendige ro, som gør refleksion og handling mulig.

Praktikvejlederen har ansvar for at forholde sig til forskellige lærringsstile, samt at afdække den enkelte elev/studerendes behov, for derved at udfordre, støtte og vejlede bedst muligt. Ligeledes har praktikvejlederen ansvar for at skabe mulighed for refleksion, også ved at stille åbne spørgsmål, og selv deltage med egne refleksioner, viden og erfaringer.

En god vejledningssituation er præget af gensidig respekt og forståelse, hvor elever og studerende har mulighed for at undersøge og udvikle egen praksisteori.

​Din praktik i Parkvænget

​På Parkvænget lægger vi vægt på, at studerende og elever har et godt studiemiljø. Derfor er diskussion og tværfaglig sparring en naturlig del af hverdagen, både på enhederne og elever og studerende imellem. I det tværfaglige studiemiljø udnyttes de forskellige faggruppers kvalifikationer og kompetencer. På den måde skabes rum for faglig refleksion og vidensdeling blandt dig og dine medstuderende. Alle diskussioner og refleksioner bunder i den anerkendende metode, hvor vi fokuserer på muligheder frem for begrænsninger.


Elever og studerende deltager på lige fod med Parkvængets øvrige ansatte i møder. Undtaget fra dette er metode supervision og supervision med ekstern supervisor. Studerende i korte praktikker prioriterer selv deres tid i forhold til vigtigheden i at deltage i møderne

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 45117065

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os