Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Forventninger til elever og studerende

På Parkvænget forventer vi:

  • at du indgår i et tværfagligt samarbejde i teamet
  • at du samarbejder med beboerne efter deres behov og ønsker, med afsæt i deres handleplan
  • at du kender og arbejder efter Parkvængets værdigrundlag - se i Drifts- og Udviklingsaftalen
  • at du kender til og arbejder efter Parkvængets metodehåndbog
  • at du er opmærksom på, at du arbejder efter Lov om social service
  • at du er opmærksom på, at du arbejder efter Sundhedsloven

  • at du tager ansvar for egen læring og er velforberedt til vejledningstimerne
  • at du deltager i planlagte møder, hvor der er mulighed for refleksion og vidensdeling
  • at du forholder dig åbent, nysgerrigt og deltager aktivt med meninger og viden
  • at du kan skabe relationer til beboerne i løbet af din praktik og afslutte relationen inden udgangen af din praktik

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os