Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Elever og studerende fortæller

Slutevaluering af praktikken på Parkvænget Vest 1. Periode 15/9-2014 – 9/1-2015

Min praktikperiode på Parkvænget Vest 1. har været en spændende og lærerig periode. Jeg fik en god præsentation af hele huset, kollegaer og beboerne, samt en god velkomst. Jeg synes enheden har været rigtig god til at tage i mod mig med et positivt sind og åbne arme. Jeg har følt, at jeg har været en del af enheden, som en medarbejder og ikke kun som en ”elev”.

Hele huset har udgivet sådan en energi som har gjort, at Parkvænget har været en dejlig arbejdsplads. Dagene på Parkvænget er ikke ens, hver dag er en ny dag med nye udfordringer og oplevelser med beboerne og kollegaer. Da jeg ikke har haft noget kendskab til eller har haft beskæftigelse inde for psykiatrien, har jeg ikke haft en stor forventning til bostedet Parkvænget, men jeg er blevet positivt overrasket. Under min praktikperiode har jeg fået tildelt to beboere, hvor jeg i samarbejdet med mine kollegaer har været kontaktperson for dem tværfagligt, med både pædagoger, sosu assistenter, eksterne og interne fagligt personale, som har gjort, at jeg har fået en bredere viden inden for psykiatrien, udviklet mine kompetencer og styrket mit pædagogiske syn på tingene. Udover det, har vi som elever, været heldige med, at der har været refleksion og undervisning hver mandag. Her er der blevet taget et emne op og det blev vi så undervist i. Stor ros til dette.

Jeg har som elev været med til at planlægge en del aktiviteter med beboerne, jeg har både arrangeret cafe aften, som havde åbent hver anden onsdag, samt bankospil. Det har været positive og succesfulde arrangementer, som har gjort, at jeg har skabt nogle gode relationer til de andre beboere på de andre enheder. Udover det har jeg også lavet nogle forskellige aktiviteter med mine to beboere, som jeg skulle arbejde med og her har jeg taget udgangspunkt i deres ønsker og ressourcer og til det har jeg arbejdet og fordybet mig i refleksionscirklen. Det har været en lærerig proces, selvom vi desværre missede undervisning om refleksionscirklen, har jeg følt, at min vejleder har været rigtig god til at støtte og give fra sig, hvis jeg har været i tvivl.

Kemien mellem min vejleder og mig har været positiv. Hun har været en støttende og rummelig person, som har lyttet og hjulpet mig igennem min periode, hun har vist en tillid og en åbenhed over for mig, hvor jeg har følt, at jeg har kunnet komme til hende, hvis der var noget der fyldte meget på enheden og det betyder rigtig meget for en elev, da man kan være usikker og sårbar. Det har jeg også følt jeg kunne gøre med et par stykker af mine kollegaer på enheden. Fortsæt endelig med det, da det kan betyde rigtig meget, at man som kollegaer lytter til og støtter eleverne for at gennemføre praktikken med et positivt resultat.

Jag faldt hurtigt til på enheden og fik observeret mine kollegaers hverdag og inden for 3 uger begyndte jeg selvstændigt at få en hverdag op at køre. Det har været spændende samt jeg har også været en del usikker om man nu gør det rigtige eller ej og her synes jeg, at der har manglet en form for ris og ros fra mine kollegaer, for at danne indtryk over, hvor man står i forhold til sine mål.

Tak for 4 gode lærerige og spændende måneder og tilfreds praktikperiode og stor tak til min vejleder for hendes tålmodighed og støtte.

Hilsen Fatima :D

Louise Pilegaard Ergoterapeut studerende på parkvænget 2012

Som ergoterapeut studerende på Parkvænget, blev jeg taget imod med åbne arme og godt humør af både personale og beboere. Det faglige niveau var højt, og jeg fik et indblik i det tværfaglige samarbejde imellem pædagoger, SOSU-assistenter, fysioterapeuter m.fl. Der var altid tid til at stille spørgsmål og reflektere, samt at tilbringe tid sammen med beboerne.

Jeg fandt at hverdagen på de forskellige afdelinger var meget varieret, da aldersgrupperne selvfølgelig havde betydning for, hvilke aktiviteter der blev sat fokus på.

For eksempel bliver beboernes dag gjort meningsfuld med aktiviteter som ture ud af huset, madlavning, kreativitet i ”Coloritten” (aktivitetsværksted) og selvfølgelig bliver der også lagt vægt på motion i forhold til aldersgruppen.

Der er i det hele taget fokus på den enkelte og deres behov for en meningsfuld hverdag.

Da jeg ikke før har arbejdet i socialpsykiatrien, var jeg utrolig spændt på, hvad dette område indebar, og om det var et område for mig? Jeg kan dertil sige, at praktikopholdet på Parkvænget har gjort et stort indtryk på mig, og socialpsykiatrien er nu et område jeg vil udforske yderligere...

Tak for et godt og lærerigt praktikophold.​

Kristine Rem, social- og sundhedsassistentelev på Øst stuen - Efterår 2010

​Parkvænget er utrolig nytænkende og hele tiden med fokus på at blive bedre. Det har været tydeligt at mærke, at Parkvænget er et erfarent praktiksted for social- og sundhedsassistentelever, de giver eleverne plads og støtte til at hver enkelt elev kan opnå sine mål for uddannelsen. Min praktik på Parkvænget og øst stuen har været utrolig lærerig, og der har været plads til at jeg har kunnet udvikle mig i forhold til de personlige og faglige kompetence mål.

Øst stuen er en utrolig behagelig enhed med en rigtig god stemning, og dette skyldes højst sandsynligt de mange års samarbejde det har været mellem enhedens beboere og ansatte. Øst stuen er en utrolig erfaren enhed, som jeg som elev har lært rigtig meget af.​

Linda Naumann, Social- og sundhedsassistent-elev, Øst 1 - Efterår 2010

Min elevtid på Parkvænget.

At være elev på Øst 1. sal har været meget spændende, lærerigt og udfordrende. Øst 1. sal har givet mig plads til at jeg kunne udfolde mig på alle tænkelige måder. Jeg har blandt andet nået at arrangere ture ud af huset, afholdt julebal for beboerne i Caféen sammen med de øvrige elever, og bagt en masse dejlige kager sammen med beboerne.

Beboerne giver os social- og sundhedsassistent-elever indblik i deres diagnoser. De gør det virkelig rart for os at være elev på Parkvænget. Teamet som jeg har været elev i, gør deres bedste for at jeg har fået så meget lærdom og mange erfaringer med i rygsækken. Vi har haft nogle fede refleksioner sammen.

Min praktikvejleder har givet mig så meget personligt og så meget læring på én gang. Personalet på hele Parkvænget gør alt for, at man som elev falder godt og hurtigt til. Jeg kunne ikke have valgt et bedre praktiksted end Parkvænget, og det kan derfor kun varmt anbefales. Jeg vil komme til at savne Parkvænget.

Marianne Plough social og sundhedsassistentelev, Vest 1. - 2009

Parkvænget! Psykiatrien er for de fleste SSA-elever imødeset med stor spænding og en smule frygt, fordi det traditionelt er her de fleste SSA-elever falder fra. Så jeg mødte også frem til min første dag mildest talt meget spændt på, hvorledes dette praktikforløb skulle blive.

Parkvænget er delt op i fire lige store afdelinger. Jeg oplevede på den afdeling på Parkvænget, hvor jeg var elev (Øst stuen), at det var et godt sted at være som SSA-elev; de fastansatte hjalp og støttede, hvor det var nødvendigt, og vejlederne tog sig tid til at give instruktion og undervisning, så jeg følte, at jeg virkelig blev dygtigere af at være der. Jeg kan varmt anbefale at være elev på Parkvænget.

Parkvænget egner sig til at have elever, fordi de er dygtige til deres arbejde, og fordi de gør plads til, at eleven kan udfolde sig inden for rammerne. Beboerne gør plads til eleven, og accepterer eleverne i det omfang de magter. Udfordringer er der ikke mangel på, og beboerne er med til at hjælpe eleven med at bestå i Psykiatrien.

Beboerne er nysgerrige og viser deres interesse overfor eleven. Parkvænget har mange aktiviteter på stedet og dækker alles behov. Eleven har mulighed for at tage ud af huset med beboerne, men også mulighed for at lave aktiviteter på stedet såsom filmaften, dyrke motion, lave mad, og bage sammen med beboerne etc.

Om sommeren tager vi til stranden og om vinteren er der ture til forskellige steder, og eleven deltager. Jeg er i dag afløser. og jeg brænder for at arbejde med mennesker med en sindslidelse.​

Pædagogstuderende Ann-Katrine Boyer udtaler:

”Her er det muligt at møde udfordringer i det pædagogiske relationsarbejde, danne tværfagligt samarbejde med både eksterne og interne partnere, og så er der plads til selvstændige projekter med mulighed for at vidensdele med et fagkyndigt team. Værdien for mig er, at jeg bliver hørt og får lov til at afprøve egne teorier, som jo er grundlaget for min selvudvikling.”​

​Bozena Andersen, Social- og sundhedsassistent-elev, Vest stuen - Efterår 2010

I min praktik i huset fik jeg en dejlig velkomst og præsentation af huset, personalet og beboerne. Praktikken varede i 14 uger, og med al den viden og de oplevelser jeg fik her på stedet, føles det som en meget længerevarende periode. Jeg har oplevet et godt hus med gode fysiske rammer og en god, professionel personalegruppe med ”hjertet på det rigtige sted” og ikke mindst en god gruppe af beboerne.

Jeg føler mig beriget af læring i de sidste 4 måneder, dog føles det anstrengende at skulle undvære en daglig vejleder i halvdelen af mit ophold i huset. Mine refleksioner, viden, oplevelser samt andet, fik jeg ikke samme mulighed for feedback som i en vejledningstime. Det ændrer ikke min oplevelse af, at der er dygtige, venlige og altid hjælpsomme kolleger på afdelingen, som jeg altid kunne henvende mig til, og som jeg har været glad for at lære at kende.

Bettina Qwinten, social og sundhedsassistentelev, Øst stuen - 2010

Min praktik her på Parkvænget har været meget lærerig og spændende. Det har været et dejligt sted at være elev. Der sker altid noget rundt omkring i huset, og der er rig mulighed for at kunne tage en eller flere beboere med ud af huset.

Jeg har i min praktik lavet bankospil for hele huset og dette var en stor succes. Jeg har været elev på ”Øst stuen”, hvilket jeg har været utrolig glad for. Alle i teamet har taget godt imod mig. Der har altid været tid til mig, hvis jeg har haft nogle spørgsmår. Der har været plads til at være elev og jeg har hele vejen igennem følt mig godt tilpas i teamet.

Der er altid en god stemning i teamet, hvor der er plads til god humor.

Jeg vil helt sikkert komme til at savne alle sammen og ikke mindst beboerne. Jeg har været super glad for min vejleder Ghita, som er en rigtig dygtig assistent. Parkvænget er et skønt sted at være elev og ikke mindst en skøn arbejdsplads!!!!

Tak for denne gang…​

​Social- og sundhedsassistentelev Iben Nielsen:

”Har oplevet Parkvænget som et hyggeligt sted at være som sosu-assistent-elev, hvor beboerne og personalet er glade for hinanden samt, at de alle tager godt imod eleverne. Der er gode udfordringer og muligheder som sosu-assistent-elev at få en masse læring om psykiatrien og hvad det vil sige at have en sindslidelse.”

Kristina Grods, der er social- og sundhedsassistentelev, fortæller:

Er rigtig glad for at være her og er blevet taget godt imod – både af beboere og personale på Vest 1.

Personalet har udvist tillid til mig og givet mig lov til at deltage og foretage mig en masse ting med de enkelte beboere.

Har haft weekendvagter og aftenvagter og på den måde set en anden side af beboerne også.

Alt i alt et rigtig dejligt hus med en masse dejlige mennesker. Har lært meget på de tre måneder min praktik har varet.

Vil se frem til evt. at kunne komme tilbage til Parkvænget igen.​

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os