Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Parkvængets metodehåndbog

Metodehåndbog og intern uddannelse

​Parkvængets udviklingsleder og psykolog har udarbejdet en metodehåndbog, der kobler sig til Parkvængets interne uddannelse i teoretisk praksis.

I metodehåndbogen kan du finde informationer om de metoder, du skal arbejde efter på Parkvænget. Håndbogen er tænkt som et dynamisk dokument, som du kan søge viden og inspiration i, når du oplever at sidde fast i faglige problemstillinger. Der er indlagt refleksionsøvelser og konkrete spørgeteknikker i metodehåndbogen.

Metodehåndbogens teorier

  • Systemisk teori
  • Anerkendende teori
  • Løsningsfokuseret teori
  • Narrativ teori

Studierefleksionsmodel

Der er udviklet en studierefleksionsmodel, som du kan bruge sammen med dine kollegaer. Modellen fører dig igennem 7 trin hvor du reflekterer over en praksisfortælling med et tydeligt dilemma. 

På den interne uddannelse arbejder alle koordinatorer med at facilitere processer i forhold til studierefleksionsmodellen, sådan at medarbejderne kan bruge modellen i hverdagen. 

Metodehåndbogen og nye medarbejdere

Der er en forventning om at nye medarbejdere, elever og studerende har læst metodehåndbogen inden for de første 3 måneder. Der kan findes link til metodehåndbogen på hjemmesidens forside. 

Løsningsfokuseret 

Læs artikel her​

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os